Home / zaujímavosti / Vsaďte na istotu a poistite si úver

Vsaďte na istotu a poistite si úver

V dnešnej dobe si mnoho ľudí berie pôžičky, úvery a hypotéky, často bez rozmyslu. A potom majú problémy s ich splácaním. Nikdy si nemôžete byť na sto percent istí, že sa vám nič nestane a vy sa dostanete finančnej krízy. Aj preto je dobré využiť ďalší z bankových či poisťovacích produktov, ktorým je poistenie úverov alebo hypoték.

V momente, keď sa ocitnete vo finančnej núdzi, môžu vám pomôcť vaši blízki, ale väčšinou vám peniaze požičia banka. Pôžička je záchrana, ale aj zodpovednosť, a preto sa k tomu musíte tak aj postaviť. Vo vašom živote môžu nastať situácie, ako napríklad práceneschopnosť kvôli chorobe alebo strata zamestnania, v dôsledku ktorých nebudete môcť banke vrátiť požičané financie. Mnoho ľudí si pre prípadné riziká, ktoré na nás číhajú počas celého života, uzavrie životné poistenie, ktoré dokáže následne zabezpečiť ich rodinu, v prípade ak sa o to nedokážu postarať oni sami.

Pokiaľ takéto poistenie nemáte a v banke ste požiadali o úver, môžete využiť aj ďalší z bankových produktov – poistenie splácania úveru. Poistenie úveru môže byť problém v prípade, ak od neho očakávate to, čo nemôže splniť. Tento druh poistenia sa totižto týka naozaj iba samotnej pôžičky či úveru v banke, a preto, ak chcete byť poistení aj proti iným rizikám, zvoľte radšej životnú poistku.

Poistenie úveru v poisťovni

Pre mnohých môže byť výhodou uzatvorenia životného či rizikového poistenia to, že poistenie sa týka všetkého, nie len úveru. V niektorých poisťovniach, navyše, môžete získať lepšie podmienky ako v bankách a takisto máte možnosť využiť okrem kapitálového aj investičný druh poistenia. Popri poistení tak máte možnosť aj investovať a zúročiť tak svoje úspory. Nevýhodou však je to, že finančné krytie takéhoto poistenia nemusí postačovať na vami splácaný úver. Čo s tým?

Poistenie úveru v banke

Poistenie úveru v banke pre vás môže predstavovať hneď niekoľko výhod. Ide napríklad o získanie výhodnejšieho úroku k úveru, pokrytie celej sumy úveru, jednoduchosť vybavenia poistenia priamo na pobočke banky a zvyčajne nižšia cena poistenia oproti poistkám uzavretým v poisťovacích inštitúciách.

V prípade ohrozenia stability v rodine po finančnej stránke vám poistenie úveru poskytne istotu zabezpečenia vašej rodiny, ak vy a následne ani oni nebudú môcť úver naďalej splácať. Aj keď je uzavretie poistenia len otázkou vašich potrieb, musíte brať do úvahy aj to, že banka chce mať taktiež určitú istotu v prípade nesplácania úveru.

Poistenie úveru v mBank

Napríklad mBank ponúka poistenie k úveru, respektíve dva poisťovacie produkty a to poistenie k pôžičke, ktoré sa vzťahuje pre prípad straty zamestnania, pracovnej neschopnosti, invalidity 3. stupňa a smrti. Vybaviť si ho môžete aj bez absolvovania lekárskej prehliadky. Ďalšia z možností je poistenie k hypotéke, platné v prípade invalidity 3. stupňa i smrti v dôsledku úrazu či choroby, ktoré zabezpečí uhradenie nesplateného zostatku hypotéky od mBank. Oba druhy poistenia je možné dohodnúť si súčasne s uzatváraním úverového produktu od tejto banky.

Zriadiť si môžete aj poistenie schopnosti splácať úver, vďaka ktorému budete mať istotu, že pri výpadku pravidelného mesačného príjmu budete môcť aj naďalej splácať svoj záväzok voči banke. Ide o komplexný súbor poistenia, ktorý zahŕňa pracovnú neschopnosť, stratu zamestnania, trvalú invaliditu po úraze alebo v dôsledku choroby a takisto aj úmrtie.

Poistná udalosť v tomto prípade vznikne vtedy, ak budete práceneschopný minimálne 30 kalendárnych dní alebo po šesťdesiatom kalendárnom dni od straty zamestnania. V prípade invalidity vtedy, keď obdržíte rozhodnutie o priznaní trvalej invalidity a pri úmrtí od dátumu úmrtia. Na uzavretie poistenia schopnosti splácať takisto nie je nutná lekárska prehliadka.

Záver

V dnešnej dobe vám už takmer každá banka ponúkne pri podpise žiadosti o úver aj poistenie a to priamo v úverovej zmluve. Dôležité však je to, aby ste zvážili, či toto poistenie bude výhodné aj pre vás a nie len pre banku. Aj tu treba byť obozretní a nenechať sa vždy oklamať iba vidinou nižšieho úroku, pretože poistenie úveru má v prvom rade iný účel a to ochranu vašich financií.

Nech už sa rozhodnete pre uzavretie poistenia v banke alebo v poisťovni, nikdy nezabúdajte na detailné porovnanie možných produktov, o ktorých sa vždy snažte zistiť čo najviac informácií. Ak sa vám nikam nechce chodiť, mnohé banky už ponúkajú aj možnosť uzavrieť akýkoľvek druh poistenia online. Využite to, ušetrite čas a majte svoje financie a pocit istotu pod kontrolou.

Scroll To Top
Táto stránka využíva súbory Cookies Chcem vedieť viac.