Home / online biznis / Sociálna kolaborácia, alebo keď vzťah predáva

Sociálna kolaborácia, alebo keď vzťah predáva

Počuli ste o tom, že cez sociálne siete sa dá slušne predávať? No hej, ale ako na to. Stačí len nafotiť produkty a začať ich s cenami „rozhadzovať“ po sociálnych sieťach? Nie…

V tomto príspevku sa pokúsim priblížiť problematiku prepojenia sociálneho predajného kanála a stávajúceho firemného riešenia CRM. Marketing spoločností sa musí v turbulentnom období sociálnej „revolúcie“ pri úsvite rôznych sociálnych sietí značne meniť a prispôsobovať.

Vytváranie týchto nových, sociálnych odbytísk si však vyžaduje aj odlišný prístup k predaju. Tradičný marketing sa mení. Ako teda zamerať marketingovú stratégiu na zákazníka, ktorý je aktívny online?

Skôr ako začnete predávať, budujte

Spustením nového sociálneho kanála začnite budovať komunikáciu a tým aj podporte svoj vzťah s „lídmi“ (potencionálnymi zákazníkmi). Snažte sa z komunikácie pochopiť, kde vaši zákazníci hľadajú informácie z oblasti v ktorej pôsobíte. Rozbehnite komunikáciu na viacerých „frontách“.

Skúmajte sociálne média, blogy, fóra aby ste si vytvorili obraz o tom čo vaša cieľová skupina online hľadá. Z toho si následne vymedzte, ako toto premietnete do svojho marketingu. Vďaka tomuto môžete identifikovať vplyvné persony (influencerov) v danej oblasti ktoré vám pomôžu šíriť vaše marketingové správy. Nastavte si ciele, vytvárajte obsah nezdieľajte – cudzí, vždy sa zamyslite nad added-value pre vašich nasledovateľov, naslúchajte zákazníkom, predaj neuzatvárajte „on social“ ale vždy presuňte finalizáciu obchodu na email alebo telefón.

Aktivizujte sa na každej fronte  

Vyberte si sociálnu sieť ktorej užívatelia najviac korešpondujú s vašim profilom zákazníka. Facebook a Twitter ponúkajú možnosť veľmi cielenej komunikácie. Vytvorte viac cieľov pre lepšie sledovanie kampaní v CRM a rozčleňte komunikáciu založenú na záujmoch, potrebách, demografii a urobte ju tak viac osobnou a pre vás lepšie merateľnou a spravovateľnou. Nezabúdajte na aktívnu tvorbu obsahu a pridanú hodnotu.

Tvorte, zapájajte sa

Sociálne média ponúkajú unikátnu možnosť k dofarbeniu firemnej komunikácie a dovoľujú tak vytvoriť oveľa personálnejší dojem. Do komunikačných tokov sa aktívne zapájajte a snažte sa ich obohacovať o zmysluplné myšlienky a názory. Doručujte správy veľmi ľudským spôsobom a snažte sa v nich ponúkať pridanú hodnotu. Tým si upevníte dôveru vašich followerov čo prispieva k jednoduchšej akvizícii.

Přímé jednání patří mezi prvotní podmínky úspěchu! Avšak jenom dobrý člověk může jednat přímo, a pouze dobrou, všem užitečnou práci možno konati před celou veřejností. Přímé, prosté jednání budí v lidech všechny dobré instinkty. Jednáš-li otevřeně s úmyslem posloužit lidem, tvůj úspěch je neodvratný.

Tomáš Baťa

Scroll To Top
Táto stránka využíva súbory Cookies Chcem vedieť viac.