Home / technológie / Slovenské firmy môžu výrazne ušetriť pri efektívnej správe tlače a dokumentov

Slovenské firmy môžu výrazne ušetriť pri efektívnej správe tlače a dokumentov

Meniaci sa spôsob práce v dnešných firmách kladie stále väčší dôraz na fungujúce riešenia pre správu dokumentov.

Podľa odhadov spoločnosti Xerox bude v roku 2015 celosvetovo 1,3 miliardy pracovníkov mobilných a 57 percent firiem bude ponúkať prácu z domova.

Títo zamestnanci budú potrebovať nepretržitý prístup k firemnej sieti a firemným dokumentom nezávisle od miesta, kde sa nachádzajú.

V takto dynamickom pracovnom prostredí rastie význam služieb, ktoré zákazníkom prinášajú automatizáciu a zjednodušenie, kladú dôraz na bezpečnosť dát a umožňujú dostať sa k týmto dátam v potrebnej kvalite a v reálnom čase.

Vďaka analýze a optimalizácii šitej danej spoločnosti na mieru, dokážu tieto firmy zvýšiť produktivitu a mobilitu svojich pracovníkov, chrániť svoje dáta, lepšie kontrolovať náklady a zároveň ich efektívne znižovať.

„Spoločnosť Xerox ponúka služby a riešenia v oblasti tlače a správy dokumentov vo vysokej kvalite. Individuálnym prístupom k riešeniu a optimalizácii procesov a tlačového prostredia dokážeme firmám výrazne ušetriť náklady spojené s tlačou i s nárokmi na čas zamestnancov. Vďaka komplexnému riešeniu môžu služby Xerox znížiť priame i nepriame náklady na správu dokumentov, tlač a kopírovanie v priemere o 25 %,“

uviedla Veronika Brázdilová, generálna riaditeľka Xerox ČR a SR.

Slovenské firmy kladú pri riešení problémov tlačového prostredia, prípadne digitalizácie dokumentov, stále dôraz najmä na hardvér a jednotkovú cenu.

To je cesta, ktorá náklady ušetrí, ale len v obmedzenej miere. A tu je obrovský potenciál práve v službách, ktoré pomôžu s efektivitou a optimalizáciou a náklady šetria dlhodobo a v niekoľkých vrstvách.

Najčastejšie problémy firiem v SR vo vzťahu k tlačovému prostrediu a správe dokumentov:

  • Jednorázová úspora je postavená nad funkčnosť a dlhodobé zníženie nákladov
  • Zložitá neprepojená infraštruktúra, mnoho systémov, ktoré sú vzájomne nekompatibilné
  • Príliš mnoho manuálnych krokov v jednotlivých procesoch
  • Nevyhovujúce a zle umiestnené stroje
  • Nízke zabezpečenie tlačového prostredia a dát
  • Nepriehľadnosť nákladov na tlač
  • Zastaralé technológie neumožňujúce rozšírenie o ďalšie SW riešenia
  • Nekoordinované objednávanie spotrebného materiálu
  • Oneskorenia pri nutnosti servisovania zariadení rôznych značiek rôznymi dodávateľmi
  • Zbytočné personálne náklady, neefektívne využívanie času zamestnancov
Scroll To Top
Táto stránka využíva súbory Cookies Chcem vedieť viac.