Home / online biznis / IBM otvára v Bratislave Digitálne obchodné centrum

IBM otvára v Bratislave Digitálne obchodné centrum

Spoločnosť IBM otvára v Bratislave nové Digitálne obchodné cetrum – Digital Sales Center. Investície vynaložené do vybudovania nového centra spoločnosti na Slovensku dosiahli 2,5 milióna dolárov.

Nové centrum digitálneho predaja, zamerané na predaj produktov a služieb v oblasti analytiky, bezpečnosti a cloudu, zásadne mení spôsob komunikácie spoločnosti so zákazníkmi a obchodnými partnermi, naprieč krajinami strednej a východnej Európy.

Klientom spoločnosti IBM nové Digitálne obchodné centrum prináša vyššiu mieru personalizácie, inovácií a efektívnu spoluprácu prostredníctvom digitálnych nástrojov a sociálnych platforiem.

Digitálne obchodné centrum v Bratislave zamestnáva skúsených IT špecialistov, hovoriacich viac ako 20 jazykmi, a je tak jedným z najväčších klientských centier spoločnosti IBM, z pohľadu zastúpených jazykov.

Nové obchodné centrum pokrýva svojimi službami takmer 30 krajín strednej a východnej Európy.

Najnovšie investície spoločnosti IBM v oblasti cloudu, spracovania veľkých objemov dát, mobilných a sociálnych technológií zásadne menia spôsob, ako žijeme, pracujeme a komunikujeme navzájom. Spolu s tým, sú na vzostupe aj digitálne technológie, ktoré zásadne menia očakávania firemných klientov, ktorí vyžadujú, aby spoločnosti s nimi komunikovali iným spôsobom, ako v minulosti.

Nové predajné centrum spoločnosti IBM je reakciou na zmenu v nákupných zvyklostiach zákazníkov, ako aj reakciou na ich rýchlo rastúci záujem, zdieľať svoje názory s IT špecialistami on-line prostredníctvom videokonferencií, online chatov a sociálnych platforiem.

„Digitálna revolúcia mení spôsob nákupného správania a obchodného rozhodovania. Rovnako ako sme boli za posledné roky svedkami zmien v správaní spotrebiteľov, menia sa aj očakávania firemných zákazníkov spoločnosti IBM. Chcú, aby sme ich lepšie poznali, a porozumeli ich požiadavkám. Na základe našich expertných znalostí, im potom môžeme lepšie poskytovať produkty a služby individuálne šité na mieru ich potrebám,“

hovorí riaditeľ digitálneho predaja spoločnosti IBM pre región Strednej a východnej Európy Catalin Barascu.

Obchodní zástupcovia spoločnosti IBM , pracujúci v novom obchodnom centre, prinášajú klientom spoločnosti IBM pridanú hodnotu v podobe unikátnej zákazníckej skúsenosti – customer experience, ktorá im umožňuje byť v nepretržitom spojení s klientom, či už on-line alebo prostredníctvom mobilnej aplikácie.

Pracovníci nového centra digitálneho predaja využívajú sociálne médiá, mobilné technológie, ako aj pokročilý analytický softvér spoločnosti IBM, aby mohli lepšie identifikovať potreby svojich zákazníkov, a mohli ich oslovovať s cielenou personalizovanou ponukou, zodpovedajúcou ich potrebám.

Zákazníci IBM sa napríklad, už v súčasnosti, môžu kontaktovať s predajcami spoločnosti IBM, prostredníctvom on-line webinárov, pričom v konverzácii s obchodníkom môžu pokračovať priamo zo svojho mobilného zariadenia, či už prostredníctvom textového chatu, alebo diskusie cez webkameru.

Cieľom týchto inovácií je dosiahnuť ďalšie zvýšenie spokojnosti zákazníkov, so službami spoločnosti IBM, ako aj lepšie výsledky v oblasti predaja, ktoré povedú k vytváraniu unikátnych riešení s vyššou pridanou hodnotou.

Nové digitálne obchodné centrum v Bratislave

Digitálne obchodné centrum v Bratislave je súčasťou spoločnosti IBM International Services Centre, spolu s ďalšími medzinárodnými centrami IBM na Slovensku.

„Slovensko má dlhú tradíciu vynikajúcich výsledkov v technických odboroch. Neustále zlepšovanie vzdelávacieho systému je základom, pre vývoj ďalších zručností, tvorbu know-how a výchovu talentovaných, a schopných pracovníkov nielen v IT odvetví. Najnovšia investícia spoločnosti IBM posilňuje naše postavenie lídra medzi technologickými spoločnosťami u nás,“

hovorí Branislav Šebo, generálny riaditeľ spoločnosti IBM Česká republika a Slovensko.

„IBM na Slovensku pokračuje v investíciách, prostredníctvom neustáleho prinášania inovácií na tento trh, aj vďaka vysoko kvalifikovanej a talentovanej pracovnej sile. Slovenský tím manažérov spoločnosti IBM sa významnou mierou podieľal na transformácií lokálneho tímu určeného pre digitálny predaj. A výsledkom tejto transformácie je vznik nového Digitálneho obchodného centra, a pokračovanie investícií spoločnosti IBM na tomto trhu,“

dopĺňa Branislav Šebo.

Scroll To Top
Táto stránka využíva súbory Cookies Chcem vedieť viac.