Home / technológie / IT bezpečnosť / Viac ako polovica slovenských firiem sa snaží o vyššiu ochranu dát

Viac ako polovica slovenských firiem sa snaží o vyššiu ochranu dát

Množstvu slovenských firiem záleží na vyššej ochrane dát v rámci manažmentu pohľadávok. Behom dvoch rokov plánuje až 55 percent z nich podniknúť kroky v tomto smere.

Potvrdila to reprezentatívna štúdia „European Payment Practices 2019“ skupiny EOS.

Ďalším trendom na najbližšie dvojročné obdobie, ktorý respondenti na Slovensku uvádzali najčastejšie, bola individualizácia, resp. personalizácia procesu vymáhania pohľadávok.

Označilo ju 43 percent spoločností. Nasledovaná bola automatizáciou digitálnej komunikácie so zákazníkmi (42 percent), vysoké zastúpenie mala aj kybernetická bezpečnosť (40 percent).

Peter Hetteš, obchodný riaditeľ spoločnosti EOS KSI Slovensko, ktorá sa venuje správe a inkasu pohľadávok, je presvedčený, že ochrana dát sa v oblasti manažmentu pohľadávok dostáva stále viac do popredia.

„Pracujeme s citlivými údajmi, avšak zameriavame sa len na tie, ktoré skutočne potrebujeme. Ochrana údajov a bezpečnosť informácií je súčasťou všetkých našich obchodných operácií. Aj také odvetvie, akým je správa pohľadávok, sa musí prispôsobovať požiadavkám trhu a potrebám zúčastnených strán.“

Podobné zámery na najbližšie dva roky ako na Slovensku majú aj firmy naprieč Európou.

Najviac respondentov sa vyjadrilo za opatrenia na zvýšenie ochrany dát – až 52 percent. 49 percent označilo ako aktuálny trend kybernetickú bezpečnosť, 45 percent individualizáciu, resp. personalizáciu procesu vymáhania pohľadávok a 43 percent automatizáciu digitálnej komunikácie so zákazníkmi.

Medzi respondentmi z východnej Európy v porovnaní s tými zo západnej boli zaznamenané len mierne rozdiely.

Aké sú najdôležitejšie trendy v oblasti manažmentu pohľadávok behom dvoch rokov?


Scroll To Top
Táto stránka využíva súbory Cookies Chcem vedieť viac.