Home / online biznis / Zvrat v platobnej schopnosti firiem

Zvrat v platobnej schopnosti firiem

Insolventnosť firiem celosvetovo kontinuálne klesala, no v poslednej dobe už len veľmi pomaly. Nastáva zvrat. Vyhliadky platobnej schopnosti firiem pre rok 2017 sú už pesimistické – experti očakávajú nárast insolvencií.

Podľa štúdie Business Insolvency Worldwide –Economic Outlook 1230-1231 za obdobie november – december 2016 Svetový Insolvenčný Index Euler Hermes zaznamenal koncom minulého roka už len jemný pokles, a to -2 %.

Niekoľko rokov predtým si tento ukazovateľ platobnej neschopnosti firiem udržiaval výraznejší pokles. Odborníci Euler Hermes predpokladajú, že v roku 2017 dôjde k nárastu insolvencií celosvetovo o + 1%.

“Trend nárastu platobnej neschopnosti na globálnej úrovni nie je nič potešujúce najmä kvôli hrozbe z následného naštrbenia obchodných vzťahov medzi jednotlivými krajinami. Rastúcu mieru insolventnosti možno badať aj pri takých svetových veľmociach ako sú USA, Rusko a Čína, čo je značne alarmujúce,“

komentuje predpoklady na rok 2017 Country Manager spoločnosti Euler Hermes Peter Mucina.

Firmám komplikuje život silný deflačný tlak a tlmený celosvetový dopyt. Globálny ekonomický rast nedokáže dostatočne akcelerovať a v nadchádzajúcich rokoch neprekročí hranicu + 3%.

V regiónoch ako Ázia, Tichomorie, Severná a Južná Amerika narastá počet bankrotov a aj v Európe pozitívne trendy pomaly oslabujú. To sa rovnako tak podpísalo pod tlmený pokles insolvencií firiem vo svete.

Predpoklad insolventnosti na rok 2017 (ročná miera, v %)

platobnej schopnosti firiem

Zdroj: Business Insolvency Worldwide –Economic Outlook 1230-1231; november – december 2016

Čo sa týka konkrétne Slovenska, pre tento rok sa u nás ešte očakáva 5-percentný pokles platobnej neschopnosti firiem, čo je v porovnaní s celosvetovým priemerom pomerne dobrá správa.

Index insolventnosti Slovenska:

platobnej schopnosti firiem

„Pokles insolventnosti slovenských firiem na úrovni -5 % bol aj vlani a s rovnakým výhľadom pre tento rok možno konštatovať, že naša krajina si po rokoch nárastu tohto ukazovateľa už začína udržiavať pozitívny trend zlepšovania finančnej kondície firiem,“

uviedol Peter Mucina.

Scroll To Top
Táto stránka využíva súbory Cookies Chcem vedieť viac.