Home / technológie / Samsung drží rýchlostný rekord 7,5 Gb/s v sieti 5G

Samsung drží rýchlostný rekord 7,5 Gb/s v sieti 5G

Spoločnosť Samsung dosiahla naraz dva míľniky vo vývoji telekomunikačnej sieťovej technológie 5G.

Pri stacionárnom teste nameral Samsung najrýchlejší prenos dát v histórii 5G, a to 7,5 Gb/s (940MB/s). Taktiež je prvým v mobilnom sektore, kto udržal nepretržité a stabilné pripojenie s rýchlosťou 1,2 Gb/s (150MB/s) vo vozidle idúcom rýchlosťou viac ako 100 km/h.

Stacionárny test spoločnosti Samsung je súčasne prvým úspešným testom v odvetví 5G, ktorý bol vykonaný vo vonkajšom prostredí, teda mimo laboratória a ďalších vnútorných priestorov.

Druhý mobilný test posúva vývoj 5G na úplne novú úroveň, pretože bol vykonaný z vozidla idúceho vo vysokej rýchlosti na profesionálnom vonkajšom pretekárskom okruhu dlhom 4,35 km.

„Na týchto úspechoch budeme ďalej stavať a rozvíjať pokročilé technológie, ktoré prispievajú k štandardu 5G. Okrem využitia svojho vlastného globálneho výskumu a vývoja budeme pokračovať v spolupráci s ostatnými lídrami a vývojovými centrami po celom svete. Či už sa bavíme o mobilných zariadeniach, cloude alebo internete, dopyt po telekomunikačnom štandarde 5G a jeho podporných technológiách sa bude aj naďalej zvyšovať,“

povedal ChangYeong Kim, riaditeľ DMC R&D centra v Samsung Electronics.

Oba testy boli vykonané v sieti 5G s frekvenciou 28 GHz. Až do tejto doby nikto nevyužil vyššiu frekvenciu vzhľadom ku krátkemu komunikačnému dosahu. A to napriek výhodám súvisiacim s rýchlosťou. Samsung prekonal tieto prekážky pomocou vlastnej technológie Hybrid Adaptive Array, ktorá využíva frekvenčné pásma milimetrových vĺn. To mu umožňuje použiť vyššie frekvencie na väčšie vzdialenosti.

Technológia 5G síce ešte nebola štandardizovaná, ale očakáva sa, že siete piatej generácie ponúknu prenosové rýchlosti, ktoré sú desaťnásobne, ak nie mnohostonásobne vyššie ako pri 4G (LTE).

V rámci dlhodobého zamerania na technologický vývoj zapája spoločnosť Samsung Electronics do diskusií ďalšie subjekty, vrátane organizácií ustanovujúcich štandardy, aby pomohol vývoju 5G.

V nedávnej dobe predložil Samsung ostatným subjektom v odvetví súhrn odporúčaní pod názvom 5G Rainbow. Ten identifikuje sedem základných technických pilierov 5G, ktoré zaistia užívateľské skúsenosti s touto technológiou. Tieto piliere sú: maximálna rýchlosť prenosu dát, spektrálna účinnosť, rýchlosť pohybu, rýchlosť prenosu dát na rozhraní buniek, počet simultánnych pripojení, komunikačné oneskorenia a náklady.

S cieľom vypočuť si tieto technické potreby už Samsung vyvíja širokú škálu kľúčových technológií, akými sú prenosové technológie pre vysokofrekvenčné pásma, schémy viacerých prístupov a nízkolatenčné siete.

Aktuálne výsledky stacionárneho aj mobilného testu prenosu dát v telekomunikačnej sieti 5G sú sedemnásobným zrýchlením v porovnaní s testovaním z mája 2013, kedy sa spoločnosť Samsung stala prvou v odvetví, ktorá dosiahla na 28GHz 5G sieťach rýchlosť 1 Gb/s.

Scroll To Top
Táto stránka využíva súbory Cookies Chcem vedieť viac.