Home / technológie / Ericsson prichádza s licenčnou platformou pre priemyslové patenty k IoT

Ericsson prichádza s licenčnou platformou pre priemyslové patenty k IoT

Ericsson prichádza s iniciatívou, ktorá má urýchliť vývoj internetu vecí (IoT). Pre výrobcov zariadení (od áut až po trebárs zavlažovacie senzory) vytvorí platformu, kde budú môcť ľahko získať licencie k už vyvinutým technológiám.

Táto platforma bude prevádzkovaná nezávislou spoločnosťou a bude fungovať systémom zdieľania príjmov participujúcich firiem.

Udelenie licencie potom prebehne vždy v mene všetkých držiteľov patentu, s cieľom zjednodušiť prístup k štandardizovaným technológiám.

Práva k duševnému vlastníctvu a licencovaniu

Pre spoločnosť Ericsson sa jedná o ďalšie pokračovanie obchodnej stratégie v oblasti práv k duševnému vlastníctvu a licencovaniu (IPR & Licencing), ktorá má za cieľ zaistenie návratnosti investícii do výskumu a vývoja.

Cieľom platformy je vytvoriť fungujúci a efektívny trh pre podnikové potreby licencovania technológií s jednotnou platbou pre rôzne vertikály, ktorá bude reflektovať, aké komunikačné technológie bude zariadenie využívať.

Firmy tak do svojich obchodných modelov môžu začleniť roky výskumu, vývoja a inovácií tým, že získajú jednoduchý prístup k základným technológiám a využijú výhody globálnej siete.

Takto je možné významne skrátiť dobu uvedenia nových produktov na trh a skôr dosiahnuť vytýčené výsledky.

Novej platforme bude šéfovať Kasim Alfalahi, ktorý má v Ericssone na starosti oddelenie IPR & Licencing.

„Ohľadom uvedenia novej platformy diskutujeme s kľúčovými hráčmi na trhu. Táto platforma je záväzkom Ericssonu, ale aj mojím osobným záväzkom k zaisteniu fungujúceho riešenia prospešného pre všetky časti ekosystému,“

hovorí Alfalahi.

Podľa posledného vydania štúdie Ericsson Mobility Report sa do roku 2021 očakáva 28 miliárd pripojených zariadení, pričom 15 miliárd z nich budú zariadenia spotrebnej elektroniky a M2M (Machine to Machine).

Mobilná komunikácia

Spoločnosť Ericsson je tiež najväčším držiteľom patentov pre mobilnú komunikáciu na svete s portfóliom viac ako 37 tisíc patentov a viac než stovkou uzatvorených licenčných zmlúv.

Na trh tiež ako prvá uviedla rad technológií, ktoré denne používame pri práci s mobilnými zariadeniami – od lokalizačných aplikácií, cez „skrolovanie“ dotykovej obrazovky až po bezproblémové volanie medzi sieťami.

Scroll To Top
Táto stránka využíva súbory Cookies Chcem vedieť viac.