Home / technológie / Ľudia sú online stále viac. A to bez ohľadu na čas a miesto, kde sa práve nachádzajú

Ľudia sú online stále viac. A to bez ohľadu na čas a miesto, kde sa práve nachádzajú

Ericsson ConsumerLab vo svojej správe Liberation from location poukazuje na to, že hranice medzi pracovným a osobným životom, ako aj medzi životom doma a vonku, sa stierajú. Je to najmä v spôsobe, akým spotrebitelia využívajú svoje mobilné zariadenia. Ľudia majú tendenciu sledovať svoje zariadenia a byť neustále online, bez ohľadu na čas a miesto, kde sa práve nachádzajú. Tento trend je zjavný vo všetkých 23 krajinách, kde Ericsson uskutočnil výskum.

Vishnu Singh, riaditeľ Ericsson ConsumerLab uvádza:

„Náš výskum ukazuje, že 12% pracovne aktívnej populácie niekoľkrát do týždňa online nakupuje a 23% z nich využíva svoje zariadenia k práci vo večerných hodinách. Ďalším dôležitým poznatkom je, že sa zvyšuje počet miest, kde sa ľudia pripájajú na internet, s tým rastie aj počet zariadení, ktoré používajú.”

Viacero zariadení používajú aj ľudia, ktorí sa pripájajú len z jedného miesta. Prieskum odhalil, že takýchto spotrebiteľov je asi pätina. Z tých, ktorí pravidelne komunikujú v troch rôznych lokalitách, viacero zariadení používa až 44 %, teda takmer polovica.

Ľudia trávia veľkú časť svojho času v interiéri – na jednu hodinu strávenú vonku pripadá sedem hodín strávených vnútri. Aj preto je interiér najčastejším miestom, kde sa pripájajú na internet. Činnosti, ako napríklad sledovanie televízie, videa, práca, štúdium alebo online nakupovanie, sa stále ešte vykonáva prevažne „vo vnútri“.

„Spotrebitelia výrazne preferujú konektivitu v interiéri. Sú stále viac ochotní investovať do skvalitnenia pripojenia vo vnútri budov. Približne 56 % z nich je ochotných utratiť viac peňazí na zlepšenie interiérovej konektivity, zatiaľ čo 33 % by urobilo to isté pre lepšiu konektivitu vonku.“

Štúdia dokazuje, že veľká časť používateľov na internete len „browsuje“, používa sociálne siete a instant messaging, len málo z nich online aj nakupuje či telefonuje. Napríklad 89 % používateľov v Brazílii, Kanade a USA si väčšinou prehliada internetové stránky; v Argentíne a Uruguaji zase väčšina (83 %) používateľov používa sociálne siete. 77 % Dánov, Nemcov, Talianov, Rusov a Britov kontroluje e-maily na týždennej bázi a to na akomkoľvek zariadení.

Je zrejmé, že miesto, kde sa práve spotrebiteľ nachádza má len malý vplyv na jeho používateľské návyky vo vzťahu k digitálnym zariadeniam. To, čomu respondenti prikladajú vyššiu prioritu je používanie zariadení vtedy, keď potrebujú a spôsobom, ktorý vyhovuje ich momentálnym potrebám a požiadavkám.

Scroll To Top
Táto stránka využíva súbory Cookies Chcem vedieť viac.