Home / technológie / tablety / Trieda budúcnosti pre trnavských gymnazistov. Učiť sa budú z tabletov

Trieda budúcnosti pre trnavských gymnazistov. Učiť sa budú z tabletov

Za uplynulé desiatky rokov sa školské triedy menili len kozmeticky a výnimočne. Niektoré zmodernizovali zariadenie, vymaľovali steny a vymenili lavice, ale systém výučby a pomôcky sa menia pomalšie.

Dnes je však nevyhnutné reagovať na rýchlu dobu, prihliadať na požiadavky, ktoré kladie na žiakov i učiteľov meniace sa prostredie.

Trieda budúcnosti pre trnavských gymnazistov. Učiť sa budú z tabletov

Spoločnosť Microsoft spolu s partnermi preto prišla s projektom Vzdelávame pre budúcnosť, ktorý dokazuje, že digitálne triedy pomôžu žiakom aj učiteľom v kvalitnom vyučovacom procese.

Digitálna trieda, ktorá pribudla na trnavskom Gymnáziu J. Hollého, je v poradí už druhou, ktorú v rámci projektu „Vzdelávame pre budúcnosť“ prináša spoločnosť Microsoft spolu s partnermi do vybraných škôl.

„Po vybavení tabletovej triedy na ZŠ R. Dilonga v Trstenej pokračujeme v našej iniciatíve aj naďalej. Novej digitálnej triede sa oddnes tešia aj študenti Gymnázia J. Hollého v Trnave. Veríme, že nestačí, ak učíme žiakov obsah len konzumovať, ale ho aj vytvárať či kriticky hodnotiť. Tablety s Windows 8.1 k takejto forme výučby určite prospejú,“

uviedla Paula Okaníková, manažérka vzdelávacích programov v spoločnosti Microsoft Slovakia.

Projekt je postavený na najmodernejších zariadeniach, ktoré spĺňajú najvyššie požiadavky na prácu s digitálnymi technológiami. Študenti na prvom stupni osemročného Gymnázia J. Hollého v Trnave v rámci tejto iniciatívy skúšajú vzdelávanie s novými tabletmi, ktoré dokážu skvelo doplniť klasické vyučovanie a hlavne zvýšiť záujem žiakov o vzdelávanie a priblížiť ho ich spôsobu prijímania informácií .

Spolu s dvadsiatimi kusmi modelu Asus Transformer Book T100 s operačným systémom Microsoft Windows 8.1, softvérom Office 365 a vzdelávacími aplikáciami pre Windows 8.1 dostali na každodennú prácu v škole aj modernú dotykovú LED obrazovku Samsung s 65-palcovou uhlopriečkou.

Tablety, s ktorými deti už dnes pracujú, disponujú aj odpojiteľnou klávesnicou s touchpadom, ktorý bez problémov nahradí klasický počítač a deti na ňom tak pohodlne píšu napríklad aj domáce úlohy.

„Je náročné a komplikované implementovať zmeny v školách a vo vzdelávaní v takom rozsahu a takou rýchlosťou ako by si to vyžadovala dnešná rýchla doba”,

konštatuje Peter Pellegrini, štátny tajomník Ministerstvá financií a Digitálny líder SR.

„Oceňujem komplexnosť tohto projektu, v ktorom nejde len o vybavenie triedy technológiami, ale aj o poskytnutie podpory učiteľom cez rôzne aktivity, ktoré sú smerované na zvýšenia ich digitálnych zručnosti.“

Iniciatívu Vzdelávame pre budúcnosť, ktorá sa na Gymnáziu J. Hollého realizuje v spolupráci so spoločnosťami Microsoft Slovakia a Asus, hodnotí pozitívne aj riaditeľ gymnázia František Klotton:

„Vzdelávanie je kľúčom k lepšej budúcnosti. Jeho úroveň začína pri kvalite škôl na všetkých stupňoch. V dnešnej tradičnej forme má však svoje limity. Deti dnes vďaka moderným technológiám dostávajú množstvo podnetov a informácií skôr ako v škole. Pritom práve škola by mala pripravovať žiakov a študentov na úspešné fungovanie na trhu práce, ktorý informačnú gramotnosť nekompromisne vyžaduje. Preto ďakujeme obom spoločnostiam za začlenenie nášho gymnázia do projektu Vzdelávame pre budúcnosť. Naša škola tak môže žiakom zatraktívniť vyučovanie prírodovedných predmetov ako matematika, geografia či fyzika.“

Riaditeľove slová potvrdzuje aj učiteľka Veronika Gabaľová:

„Využívanie tabletov je pre dobrých učiteľov, ktorí chcú kráčať s dobou, skvelou pomocou ako sprostredkovať žiakom moderné vedomosti, nakoľko dnešná doba je tak dynamicky sa rozvíjajúca, že učiť žiakov len z učebníc a tlačených materiálov je pre nich nezaujímavé.“

Vybavením gymnazistov v Trnave však projekt nekončí.

„V najbližšom období budeme pokračovať a prinesieme tabletové zariadenia, ktoré považujeme za to najlepšie, čo sa týka aktuálnej ponuky a ich využitia v školskej triede, aj do ďalších miest,“

dodala Paula Okaníková. Do projektu digitálnych tried sa tak čoskoro zapojí aj bratislavská Hotelová akadémia na Mikovíniho ulici č. 1.

zdroj: Microsoft.com

Scroll To Top
Táto stránka využíva súbory Cookies Chcem vedieť viac.