Home / PR / Poistenie cudzincov na Slovensku má svoje špecifické pravidlá

Poistenie cudzincov na Slovensku má svoje špecifické pravidlá

Na území našej krajiny možno poistiť nielen občanov Slovenskej republiky, ale taktiež aj cudzích štátnych príslušníkov. Ako a kde sa treba poistiť upravuje príslušný zákon. Ten určuje pravidlá, ktorými sa musia u nás cudzinci riadiť. Pokúsime sa vám v našom príspevku priblížiť aspoň tie najzákladnejšie informácie.

Každý cudzinec má na Slovensku právo na verejné zdravotné poistenie. Ale v prvom rade je ale zo zákona povinný sa poistiť, ak je u nás ekonomicky aktívny. To znamená, ak je u nás zamestnaný napríklad vo fabrike, alebo je vedený ako samostatne zárobkovo činná osoba.

Rovnaké pravidlá platia pre zahraničných študentov našich škôl, zamestnancov veľvyslanectiev a ich rodinných príslušníkov, športovcov pôsobiacich v našich športových kluboch, učiteľov pôsobiacich na našich školách a pod. V podstate základným predpokladom je mať u nás trvalý pobyt.

Títo cudzinci musia platiť zdravotné odvody do jednej z našich verejných zdravotných poisťovní. Je stanovená lehota, kedy musí byť cudzinec po príchode na naše územie poistený. Musí tak spraviť do troch dní, odkedy je evidovaný u nás. Možnosti poistenia pre cudzincov však týmto nekončia.

Cudzinec a komerčné pripoistenie

Samozrejme, okrem tohto povinného zdravotného poistenia v niektorej z verejných zdravotných poisťovní, sa cudzincom súčasne odporúča u nás aj komerčne pripoistiť. Zabezpečí si tým pádom kvalitnejšiu a komplexnejšiu zdravotnú starostlivosť.

Podobne ako je to u našich štátnych príslušníkoch, aj cudzinec spolu so zamestnancom poisťovne vyplní príslušný formulár, prostredníctvom ktorého sa zistí aktuálny zdravotný stav žiadateľa o pripoistenie.

Uvádza sa v ňom, akú prácu bude u nás vykonávať, aké choroby prekonal pred uzatvorením poistenia, aké lieky užíva, aké zranenia a operácie ho postretli a aké má návyky v oblasti stravovania a vôbec životného štýlu.

Cudzinec sa môže dať pripoistiť aj bez vstupnej zdravotnej prehliadky, no treba rátať s iným prístupom pri riešení poistnej udalosti.

Niektoré choroby sú problematické všeobecne

S určitými špecifickými chorobami, ktoré u cudzincov prepukli ešte pred príchodom do našej krajiny, je to otázne od poisťovne k poisťovni. Môže nastať situácia, že ak sa cudzinec aktuálne lieči na niektoré vymedzené choroby, tá ho odmietne poistiť. Je pre ňu jednoducho príliš rizikový.

Výber rozsahu poistného krytia je široký

Cudzinec sa u nás môže pripoistiť podľa pravidiel tej-ktorej komerčnej poisťovne. Tá určuje rozsah poistného krytia a súčasne poistné riziká. Pochopiteľne, základom je neodkladná zdravotná starostlivosť, kedy je cudzincovi poskytnuté základné, urgentné ošetrenie pri úraze, akútnom prepuknutí choroby či pri akútnej bolesti. A nielen to.

Je možné sa poistiť na ďalšie zdravotnícke úkony ako pooperačná starostlivosť, následná rehabilitácia, zdravotné prehliadky za účelom zistiť, ako pokročila rekonvalescencia a pod. Vo všeobecnosti možno povedať, že ide o tie zákroky, ktoré vyžadujú okamžitú, nutnú, ale aj následnú reakciu profesionálneho zdravotníckeho personálu.

Od “preventívky” po prevoz telesných pozostatkov

Keby sme mali konkrétne vymenovať poistné riziká, to znamená, čo všetko je hradené komerčnou poisťovňou, tak ide najmä o preventívnu prehliadku, bežnú ambulantnú starostlivosť, nemocničnú zdravotnú starostlivosť, urgentné stomatologické ošetrenie, prvú pomoc poskytnutú záchrannou zdravotnou službou, preplatenie predpísaných liekov a zdravotných pomôcok.

Pri komplexnom poistení je cudzincovi preplatená akákoľvek zdravotná starostlivosť od preventívnych prehliadok až po najnáročnejšie dlhodobé rehabilitácie v zdravotných ústavoch. Naozaj až po skutočný extrém akým je prevoz telesných pozostatkov do vlastnej krajiny.

Cudzincom odporúčame komplexné poistenie

Rozsah poistného krytia sa môže líšiť nielen od konkrétnej poisťovne, ale aj od územia platnosti poistného balíka. Pri skromnejšom type je cudzinec poistený iba na území Slovenska a pri komplexnejších balíkoch na území celej Európskej únie. Tak isto je dôležité, o akú vykonávanú činnosť ide. Inú výšku poistky zaplatí študent, inú zase pracovník v závode a inú vrcholový športovec.

Kedy cudzinec na Slovensku nemusí byť poistený

Existujú situácie, kedy u nás cudzinci nemusia byť poistení zo zákona. Ide o prípady, kedy k nám prídu na dovolenku, na krátkodobú stáž  alebo za zábavou a športovým podujatím. Vtedy, pochopiteľne, využívajú služby svojej domácej poisťovne.

Cudzinci zo starého kontinentu využívajú takzvanú Európsku zdravotnú kartu, ktorá im umožňuje ošetrenie v našich štátnych zdravotníckych zariadeniach. Prípadne využívajú služby svojich komerčných poisťovní. Ide o rovnaký prípad, ako keď sa naši občania vyberú za hranice Slovenska na krátkodobý či dlhodobý pobyt.

Pomoc pri nezrovnalostiach je k dispozícii neustále

Cudzinec môže uzatvoriť pripoistenie bez alebo s finančnou spoluúčasťou. Skutočne záleží od charakteru zamestnania a vykonávanej činnosti.  Má možnosť sledovať históriu svojho poistenia, komunikovať s príslušným pracovníkom tej-ktorej poisťovne. Je mu k dispozícii asistenčná služba pri nevyjasnených a problematických záležitostiach v jeho rodnom jazyku a nepretržité 24-hodinové poradenstvo, ak dôjde k poistnej udalosti.

Scroll To Top
Táto stránka využíva súbory Cookies Chcem vedieť viac.