Home / online biznis / Chcete investovať? Skúste podielové fondy

Chcete investovať? Skúste podielové fondy

Veľa investorov a obchodníkov na kapitálovom trhu potešila novela zákona o dani z príjmov, ktorá oslobodzuje zisk od dane pri predaji cenných papierov. Nemôžeme však povedať, že táto novela má významný charakter.

Každý investor si všimne, že táto novela sa snaží z okolia oslobodených cenných papierov vylúčiť podielové a investičné fondy – nástroje kolektívneho investovania. Zákon takisto pripúšťa možnosť vystaviť dlhodobého investora nesystematickému riziku, ktorá spočíva v  zlyhaní cenného papiera.

Toto riziko sa môže odstrániť prostredníctvom dostatočnej diverzifikácii cenných papierov v portfóliu. Na to sa vyžaduje vytvoriť portfólio, ktoré pozostáva minimálne z 30 cenných papierov z daného trhu.

Pre dlhodobé investičné sporenie sa odporúča využiť výhradne nástroje kolektívneho investovania do fondov. Investori sa takto vyhnú okrem nesystematického rizika aj množstvu poplatkov pri aktívnom obchodovaní.

Čo všetko by malo teda ovplyvniť vaše rozhodnutie pri investovaní do fondov?

  • Poplatky:

a) vstupný poplatok – zvyčajne sa oplatí zaplatiť ihneď

b) celková úroveň nákladov (TER) – kvalitnejšie fondy majú maximálne 2 %.

  • Vaša finančná situácia – toto najčastejšie rieši investičný dotazník, ktorý vám následne odporučí vhodnejší fond.
  • Diverzifikácia – nevkladajte všetky svoje financie do fondov jedného správcu a ani do jedného fondu.
  • Portfólio a stratégia – vždy sa držte svojej už vytýčenej stratégie investovania do fondov a pri výkyvoch nepanikárte.
  • Rebalancing – zameriava sa na zabezpečenie rovnocenného pomeru zarobenej sumy v sporiacej schéme.
  • Stabilizačná fáza – pri investovaní 20 rokov a viac sa vaša získaná suma presúva z vyššie rizikových fondov do nižšie rizikových fondov, ktoré už toľko nekolíšu.
  • Porovnanie fondu s indexom – ak fond zarobil viac ako index, je nadštandardný.

Zrejme nie je žiadny finančný produkt, ktorý umožňuje pravidelné sporenie peňazí s tak efektívnym zhodnotením, aké majú podielové fondy.

Vaše zhodnocovanie peňazí má v dlhom časovom horizonte oveľa vyššie riziko inflácie a preto by sporenie malo byť vždy aspoň také isté, ako je priemerná miera inflácie.

A aj na základe toho je aktuálnym trendom medzi Slovákmi investovanie do fondov.

Scroll To Top
Táto stránka využíva súbory Cookies Chcem vedieť viac.