Home / technológie / Neplatný LEI kód vám nedovolí uzavrieť obchod

Neplatný LEI kód vám nedovolí uzavrieť obchod

Pri vydaní emisie zaknihovaných cenných papierov a pri realizácii a oznamovaní určitých finančných transakcií majú subjekty povinnosť identifikovať sa Legal Entity Identifier (LEI) kódom. Na Slovensku prideľuje LEI kódy Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. (CDCP). Pridelený LEI zaručuje jedinečnú identifikáciu subjektov v celosvetovom meradle a vysokú kvalitu referenčných údajov.

Na stránke GLEIF si môžete pomocou LEI kódu vyhľadať akúkoľvek spoločnosť s prideleným LEI kódom a to celosvetovo. LEI kód bude pridelený iba tomu, kto je overený a kto skutočne existuje. Výhodou jeho používania pre spoločnosti je aj znižovanie nákladov a zlepšenie riadenia rizík. CDCP ako miestna prevádzková jednotka, ktorá LEI kódy prideľuje, je oslovovaná subjektmi o pridelenie LEI kódu, nakoľko to pri vykonávaní niektorých finančných transakcií a ďalších činností s tým spojených vyžaduje napríklad banka alebo obchodník s cennými papiermi,”

vysvetľuje Eduard Kalina z Odboru Emisií CDCP.

LEI kód

LEI kód požívajú európsky regulátori pre dohľad nad správnym reportovaním spoločností poskytujúcich finančné služby a na agregáciu údajov z viacerých trhov. LEI kód je totiž jediný dátový údaj, ktorý umožňuje jedinečnú a trvalú identifikáciu subjektov aktívnych na finančných trhoch a to v globálnom rozsahu.

Využitie LEI kódu

Využitie LEI kódu sa zároveň neustále rozširuje. V súčasnosti sa pripravuje prepojenie LEI kódu s medzinárodným kódom ISIN, ktorý označuje finančný nástroj. Cieľom tejto iniciatívy má byť zlepšenie transparentnosti vystavenia sa riziku investovania do cenných papierov prepojením emitenta s vydanými cennými papiermi.

“Subjekty, ktoré budú identifikované LEI kódom a informácie o tom, ktoré cenné papiere konkrétny subjekt vydal budú zverejnené na webstránkach Asociácie národných číslovacích agentúr ANNAnadácie GLEIF,

doplnila Jana Závodná z Odboru Emisií.

Aby subjekt, ktorému bol pridelený LEI kód bol kredibilný, jeho LEI kód by mal byť platný. Ak sa zistí, že LEI kód je exspirovaný, v banke vám požadovanú transakciu neumožnia. V tomto prípade je potrebné vykonať obnovu LEI kódu.

Na kontrolu platnosti LEI kódu upozornila Jana Závodná,

“Klientom odporúčame požiadať o pravidelnú obnovu LEI kódu ešte pred jeho exspiráciou. Na uplynutie platnosti kódu CDCP upozorní klienta 6 týždňov pred uplynutím platnosti LEI a to zaslaním inštrukcie na obnovu platnosti kódu na kontaktnú emailovú adresu, ktorú klient uviedol.”

CDCP za účelom obnovy platnosti LEI kódu a aktualizácie údajov o spoločnosti umožňuje subjektom spravovať svoj LEI kód on-line cez webovú stránku CDCP. Prostredníctvom účtu v sekcii webovej stránky CDCP vyhradenej LEI kódu si subjekt, ktorému bol pridelený LEI kód môže obnoviť jeho platnosť.

Účet sa klientovi zriaďuje automaticky pri podaní žiadosti o pridelenie LEI kódu. S pridelením a obnovou LEI kódu sú spojené poplatky, ktoré CDCP dosiaľ udržiava na nezmenenej úrovni. Za obnovu LEI kódu si CDCP účtuje poplatok 45 EUR; obnovený LEI kód je platný jeden rok.

Postup, ako požiadať o LEI, ale aj podmienky prideľovania, obnovy a prenosu LEI kódov a ďalšie informácie a dokumenty spojené so žiadosťou o pridelenie LEI a jeho správou môžu záujemcovia nájsť na webe CDCP.

Scroll To Top
Táto stránka využíva súbory Cookies Chcem vedieť viac.