Home / technológie / Lenovo zverejňuje výsledky za štvrtý štvrťrok a celý rok 2015/16

Lenovo zverejňuje výsledky za štvrtý štvrťrok a celý rok 2015/16

Spoločnosť Lenovo Group dnes oznámila hospodárske výsledky za svoj štvrtý fiškálny štvrťrok a celý rok ukončený 31. marca 2016.

Lenovo posilnilo svoj kľúčový PC segment, vylepšilo štruktúru nákladov a ochránilo svoje zisky, napriek interným aj externým ťažkostiam, ktoré ovplyvnil obrat, ktorý dosiahol 9,1 miliardy USD, teda zaznamenal medziročný pokles o 19 percent, pričom ročný obrat bol vo výške 44,9 miliardy USD, teda medziročne klesol o 3 percentá.

Zároveň najväčší program reštrukturalizácie v histórii spoločnosti Lenovo vylepšil nákladovú štruktúru vďaka úspore 690 miliónov USD v druhej polovici roka, čím sa vo štvrtom štvrťroku dosiahlo 86 percentné medziročné zvýšenie PTI na 193 miliónov USD. Ročná strata pred zdanením dosiahla 277 miliónov USD.

Čistý príjem za štvrtý štvrťrok medziročne vzrástol o 80 percent na 180 miliónov USD, pričom čistá strata za celý rok bola vo výške 128 miliónov USD, dokonca aj po zohľadnení nepeňažných účtovných poplatkov súvisiacich s M&A vo výške 330 miliónov USD.

“Napriek náročným ekonomickým a hospodárskym podmienkam, ktoré uškodili našej top línii, tak rozhodné kroky, ktoré sme vykonali v polovici roka nám v minulom štvrťroku umožnili ochrániť naše zisky. Náš hlavný PC biznis sme udržali v silnej pozícii, naďalej sme zvyšovali  ziskovosť v podnikovom segmente a zaznamenali sme aj pozitívne obrátky na niektorých kľúčových trhoch smartfónov,”

uviedol Yang Yuanqing, predseda predstavenstva  a CEO spoločnosti Lenovo.

“Keďže čelíme prevádzkovým problémom vo firmách, prijali sme niekoľko proaktívnych krokov, vrátane kľúčových rozhodnutí ohľadom organizácie, líderstva, produktov a kanálov, aby sme sa vrátili na cestu rastu v mobilnom segmente a zaviedli sme nový multi-biznis prevádzkový systém, aby sme zvýšili produktivitu a kreativitu každého segmentu. Našu tradičnú silnú stránku v oblasti zariadení pre koncových užívateľov budeme zároveň integrovať pri našich službách v oblasti cloudových riešení a infraštruktúry, aby sme mohli zaútočiť na vyrovnané možnosti Device + Cloud.”

Aj napriek tomu, že spoločnosť čelila interným aj externým výzvam a prechádzala veľkou reštrukturalizáciou a reorganizáciou, Lenovo dosiahlo nasledovné prevádzkové a finančné úspechy:

  • Posilnilo svoju pozíciu globálneho lídra v oblasti PC vďaka dobrým ziskom a rekordnému trhovému podielu, ktorý vzrástol o 1,3 bodu na 21 percent.*
  • Rekordný trhový podiel v oblasti tabletov, čím prekonalo rast trhu, s umiestnením na 3. priečke s takmer 11 miliónmi dodaných zariadení v tomto roku
  • Segment Enterprise zaznamenal medziročne 73-percentný ročný nárast príjmov, prevádzkový zisk už po 6. štvrťrok za sebou a tiež dobrý výkon na trhu Číny a rozvíjajúcich sa trhoch
  • Skutočne globálny mobilný biznis s dvojciferným rastom za celý rok na rozvíjajúcich sa trhoch – 96 percent v ázijsko-pacifickom regióne, 83 percent v regióne EMEA a 46 percent v Latinskej Amerike – s prevádzkovým bodom zlomu v treťom štvrťroku, čím splnili svoj cieľ dosiahnuť to v priebehu 4 – 6 mesiacov od investície do Motorola
  • Rekordný výkon skupiny Ecosystem and Cloud Services so strojnásobením priemerných mesačných užívateľov na počet takmer 200 miliónov a ročné príjmy dosiahli viac ako 200 miliónov USD
  • Spoločnosť Interbrand zaradila Lenovo medzi Top 100 svetových značiek
  • Skutočné inovácie skvelých produktov – tie poháňali podnikanie, získali 66 ocenení na Consumer Electronics Show a 23 ocenení na Mobile World Congress

Hrubý zisk za celý rok bol vo výške 6,6 miliardy USD, čo predstavuje medziročný pokles o 1 percento. Hrubý zisk za štvrtý štvrťrok dosiahol 1,5 miliardy USD, čo je pokles o 15 percent. Hrubá marža bola 14,8 percenta za celý rok a 16,6 percenta za štvrťrok.

Prevádzková strata za celý fiškálny rok bola vo výške 62 miliónov USD a zisk 248 miliónov USD za kvartál, čo predstavuje nárast o 95 percent v porovnaní so štvrtým štvrťrokom minulého roka. Základné zisky na akciu za štvrtý fiškálny štvrťrok boli vo výške 1,63 USD centu, resp. 12,67 HK centu; základná strata na akciu predstavovala 1,16 USD centu, resp. 9,00 HK centu za celý fiškálny rok.

Predstavenstvo spoločnosti Lenovo deklarovalo konečnú dividendu vo výške 2,64 USD centov alebo 20,5 HK centu na akciu za fiškálny rok, ktorý bol ukončený k 31. marcu 2016.

Prehľad obchodných skupín

V skupine PC Group, alebo inak PCG, ktorá zahŕňa počítače a tablety Windows, dosiahol štvrťročný predaj spoločnosti Lenovo 6,2 miliardy USD, s príjmom pred zdanením vo výške 312 miliónov USD, čo je medziročný pokles o 20 percent.

Lenovo bude útočiť na nové oblasti rastu – ako hry a odnímateľné zariadenia – na rozšírenom PC trhu a naďalej bude využívať konsolidáciu na posilnenie výnosov. Marža príjmu pred zdanením bola v tomto štvrťroku zachovaná na úrovni 5 percent.

Lenovo v tomto štvrťroku dodalo 12,1 milióna počítačov, s celkovým trhovým podielom 20,2 percenta za tento štvrťrok a 21 percent za celý rok. V 4.štvrťroku sa Lenovo delilo o 1. miesto na rozšírenom trhu počítačov – kam patria klasické počítače, odnímateľné tablety a tablety – so spoločnosťou Apple. Lenovo zaznamenalo výnimočne silný výkon v Severnej Amerike, dosiahlo 19-percentný rast a udržalo si 3. miesto na trhu.

V oblasti mobilných technológií Mobile Business Group alebo MBG, kam patria produkty značky Motorola, mobilné telefóny značky Lenovo, tablety s operačným systémom Android a smart televízory, spoločnosť Lenovo dosiahla štvrťročné príjmy z predaja vo výške 1,7 miliardy USD.

Lenovo v Q4 dodalo 10,9 milióna smartfónov, pričom za celý rok to bolo 66,1 milióna kusov. Trhy mimo Číny zaznamenali za celý rok silný 63-percentný nárast, dosahujúci 51 miliónov dodaných smartfónov.

V oblasti tabletov Lenovo prekonalo rýchlosť rastu trhu, pričom bolo dodaných takmer 11 miliónov kusov, čo predstavuje trhový podiel vo výške 5,4 percenta. Motorola prispela  takmer 5 miliónmi kusov v tomto štvrťroku, čím k celkovým príjmom MBG Lenovo pridala 1,0 miliardu USD.

Tieto výsledky naznačujú, že integračné úsilie nenaplnilo očakávania. Konkrétne, dodávky do Číny klesli o 85%, keďže zameranie biznisu sa presunulo na otvorený trh na vyššie cenové pásma a presun produktov v Severnej Amerike nebol úspešný.

Spoločnosť Lenovo sa od uzatvorenia akvizície Motorola veľa naučila a svoje nové vedomosti rýchlo aplikuje, pričom podniká kroky v oblasti organizácie, riadenia a prístupu. Dvaja noví prezidenti, zameraní na Čínu a zvyšok sveta (RoW), majú teraz to správne smerovanie.

Čína je stále najkonkurenčnejším trhom a Lenovo sem plánuje vrátiť rast presúvaním od operátorov k otvorenému trhu a využitím svojej ZUK značky na znovuvybudovanie svojej komplexnej konkurencieschopnosti. V oblasti RoW si Lenovo bude udržiavať vysoký rast na rozvíjajúcich sa trhoch a bude sa snažiť znovu vrátiť späť svoj biznis v USA vďaka konkurencieschopnému portfóliu produktov.

V segmente podnikových technológií Enterprise Business Group alebo EBG, do ktorej patria servery, úložné systémy, softvér a služby, predávané pod značkami Lenovo ThinkServer a System x, tržby za celý rok dosiahli 4,6 miliardy USD, čo je nárast o 73 percent a bol spôsobený veľkoobjemovými víťazstvami v Číne za obdobie celého roka, pričom štvrťročné príjmy klesli o 8 percent na 1 miliardu USD, najmä v dôsledku obchodného modelu predajcov, ktorý nebol úplne zosúladený na maximalizáciu obchodných príležitostí spoločnosti.

Už po 6. úplný štvrťrok od akvizície System x, segment EGB dosiahol pozitívny prevádzkový príjem pred zdanením s prevádzkovou maržou vo výške 1,7 percenta, aj keď jeho vykázané PTI – ktoré zahŕňa nepeňažné účtovné poplatky súvisiace s M&A – bolo záporné, v hodnote 16 miliónov USD.

Odteraz je segment EBG premenovaný na Data Center Group. Bude sa usilovať o špičkový rast na zrelých trhoch s lepšie zosúladeným obchodným modelom, komplexnou biznis štruktúrou a oddaným zameraním vedenia. Bude plne využívať svoj nový partnerský prístup a spoluprácu so špičkovými partnermi z oblasti technológií novej generácie ako napr. SAP, Nutanix, Juniper a Red Hat, aby zachytili vysoko rastové segmenty celého trhu dátových centier v hodnote 87 miliárd USD.

Geografický prehľad

V Číne  dosiahli príjmy spoločnosti Lenovo za štvrtý fiškálny štvrťrok celkove 2,3 miliardy USD, čo predstavovalo 26 percent celosvetových príjmov spoločnosti, pričom prevádzková marža vzrástla o 0,1 bodu medziročne na 4,5 percenta. Počas štvrtého štvrťroka Lenovo ochránilo svoju PC maržu

a vedúcu pozíciu na trhu s 32-percentným podielom aj napriek celkovému spomaleniu PC trhu o 8,5 percenta. Mobilný priestor Číny bol naďalej hyperkonkurenčný a mobilný biznis spoločnosti Lenovo tu zaznamenal v tomto štvrťroku pokles o 85 percent v dôsledku toho, že došlo k posunu z obchodného modelu orientovaného na operátorov na model zameraný na otvorený trh – kde prevládajú vyššie priemerné ceny – a ten bol príliš pomalý.

Segment Enterprise bol silný, pričom zaznamenal 8-percentný medziročný nárast tržieb v tomto štvrtom štvrťroku.

V ázijsko-pacifickej oblasti tržby spoločnosti Lenovo v celom regióne dosiahli vo štvrtom štvrťroku 1,6 miliardy USD, t.j. 17 percent celosvetových tržieb Lenovo, pričom prevádzková marža bola na úrovni 0,8 percenta, čo je medziročný pokles o 3,8 bodu.

Spoločnosť Lenovo si udržala 1. miesto v segmente PC v celej ázijsko-pacifickej oblasti s 15,6-percentným trhovým podielom v Q4; a stala sa č.1 v segmente PC v tomto regióne za celý rok s trhovým podielom 17,5%. Ázijsko-pacifická oblasť zaznamenala silný rast dodávok smartfónov v Q4, keď zaznamenala medziročný nárast o 44 percent vplyvom ASEAN. V segmente Enterprise vybudovala kvalitnú sieť, keďže prechádza na novú, flexibilnejšiu štruktúru.

Tržby spoločnosti Lenovo v regióne Európa/Stredný Východ/Afrika (EMEA) boli vo štvrtom štvrťroku obmedzené klesajúcim trhom PC. Tržby dosiahli 2,5 miliardy USD, pričom marža bola vo výške 0,2 percenta. Podiel regiónu EMEA  na celkových tržbách spoločnosti Lenovo dosiahol 27 %.

Počas tohto kvartálu si Lenovo udržalo 2.pozíciu s 20,7 percentným podielom na PC trhu. Lenovo dosiahlo 1. pozíciu v segmente PC v 15 krajinách regiónu EMEA. Dodávky smartfónov vzrástli o 29 percent vplyvom Východnej Európy, Stredného Východu a Afriky, kým segment Enterprise bol zasiahnutý problémami so štruktúrou predajcov, ktoré sa riešili pri vytvorení nového segmentu Data Center Group dňa 1.apríla.

Severnej a Južnej Amerike dosiahli tržby 2,7 miliardy USD za štvrtý fiškálny štvrťrok, čo tvorilo 30 percent celkových tržieb skupiny. Marža sa zlepšila vďaka celkovo výraznému vplyvu stabilizácie výkonu v Brazílii.

Severná a Južná Amerika zaznamenala rekordný podiel na trhu PC vo výške 14,8 percenta za daný štvrťrok, čo bolo spôsobené dobrými dodávkami v Severnej Amerike a Latinskej Amerike. Lenovo si počas štvrtého fiškálneho štvrťroka upevnilo svoje tretie miesto na kľúčovom trhu USA.

V segmente Mobile Severná a Južná Amerika trpeli, nakoľko plánované uvedenie Moto G bolo odložené na Q1, kým segment Enterprise bol podobne, ako v regióne EMEA, ovplyvnený problémami so štruktúrou predajcov, ktoré sa riešili pri vytvorení nového segmentu Data Center Group dňa 1.apríla.

* všetky údaje o trhových podieloch zo súboru dát IDC, 1Q 2016

Scroll To Top
Táto stránka využíva súbory Cookies Chcem vedieť viac.