Home / Nezaradene / Lenovo prináša silné výsledky za štvrtý štvrťrok a celý rok 2014/15

Lenovo prináša silné výsledky za štvrtý štvrťrok a celý rok 2014/15

Lenovo Group včera oznámila svoje hospodárske výsledky za štvrtý fiškálny štvrťrok ako aj za celý rok ukončený k 31. marcu 2015. V sezónne pomalom štvrťroku s výraznými menovými dopadmi dosiahol obrat výšku 11,3 miliardy USD, teda medziročne viac o 21 percent.Ak by sme nezohľadnili kurzový dopad, miera rastu by bola 28 percent. Prevádzkový výkon spoločnosti Lenovo priniesol štvrťročný čistý príjem prekonávajúci očakávania vo výške 100 miliónov USD, dokonca aj po odrátaní nepeňažných účtovných poplatkov súvisiacich s M&A vo výške 94 miliónov USD.

Investície do M&A a silný organický rast vytvorili pre Lenovo viac diverzifikovaný biznis vďaka smartfónom , tabletom, serverom a ďalším službám , čo v tomto štvrťroku vygenerovalo 37 percent obratu na rozdiel od 17 percent v predchádzajúcom roku. A Lenovo v tomto roku naďalej pokračovalo vo vynikajúcom výkone v segmente PC s rekordným počtom 60 miliónov dodávok a tiež v silnej ziskovosti, pričom si zároveň udržiava prvé miesto na trhu a to už ôsmy štvrťrok v poradí.

Za celý rok Lenovo zaznamenalo rekordný obrat vo výške 46.3 miliárd USD, čo je medziročne nárast o 20 percent. Za rovnaké obdobie príjem pred zdanením a pred započítaním účtovných položiek súvisiacich s M&A vo výške 168 miliónov USD, bol vo výške 1,14 miliardy USD, čo je medziročný nárast o 12 percent. Podobne aj čistý príjem pred zdanením a pred započítaním účtovných položiek súvisiacich s M&A dosiahol 997 miliónov USD, teda medziročne vzrástol o 22 percent.

Hrubý zisk za celý rok dosiahol 6.7 miliardy USD, čo predstavuje medziročný nárast o 32 percent. Hrubá marža bola 14,4 percenta, pričom prevádzkový zisk za celý fiškálny rok dosiahol 1,1 miliardy USD, čo je medziročný nárast o päť percent.

Hrubý zisk spoločnosti za štvrtý fiškálny štvrťrok vzrástol na 1,8 miliardy USD, čo predstavuje nárast vo výške 43 percent. Hrubá marža bola 15,7 percenta. Prevádzkový zisk vo štvrtom fiškálnom štvrťroku dosiahol 127 miliónov USD a zisk pred zdanením bol vo výške 104 miliónov USD.

Základné zisky na akciu vo štvrtom fiškálnom štvrťroku boli vo výške 0.91 USD-centov, t.j. 7.06 HK-centov. Predstavenstvo spoločnosti Lenovo deklarovalo za fiškálny rok končiaci 31.marca 2015 konečnú dividendu vo výške 2,64 USD-centov alebo 20,5 HK-centov na akciu.

Prehľad Business Group***

V skupine PC Group alebo PCG, ktorá zahŕňa počítače a tablety Windows, kvartálny predaj spoločnosti Lenovo dosiahol hodnotu 7,2 miliardy USD, pričom príjem pred zdanením bol vo výške 391 miliónov USD, čo je medziročný nárast o 11 percent.

Rozpätie príjmu pred zdanením bolo 5,5 percenta. Lenovo v tomto štvrťroku dodalo 13,3 milióna počítačov, čo je medziročne nárast o 2,7 percent a celkový trhový podiel vo výške 19,5 percent. PCG zaznamenal nárast podielu naprieč všetkými geografickými regiónmi, pričom zvlášť silné výkony zaznamenali Západná Európa, Stredný Východ a Afrika.

V mobilnej zložke – Mobile Business Group alebo MBG, zahŕňajúcej produkty pochádzajúce z investície Motorola, Android tablety a smart TV, Lenovo zaznamenalo kvartálny predaj v hodnote 2,8 miliardy USD.

V segmente smartfónov si Lenovo udržalo pozíciu svetovej 3 s hodnotou 18.7 miliónov USD v Q4 a rekordným objemom dodávok vo výške 76 miliónov za celý rok 2014/15 a zvyšujúcu sa globálnu bilanciu.

Za rok ( ktorý zahŕňa dva kvartály príspevkov z Motorola), Čína vytvorila 59 percent objemu smartfónov spoločnosti Lenovo, pričom trhy mimo Číny zaznamenali mohutný rast, keď dosiahli 31 miliónov dodaných smartfónov.

V segmente tabletov Lenovo predbehlo trh a pokračovalo v raste s celkovým počtom 12 miliónov dodaných kusov, čo predstavuje medziročný nárast o 26 percent a trhový podiel 5,1 percent.

Motorola v tomto štvrťroku prispela k celkovému výsledku viac ako 7,8 miliónmi kusov, čo je medziročný nárast o 23,6 percent, pričom pridala 1,8 miliardy USD k celkovému obratu Lenovo segmentu MBG.

Motorola taktiež v januári dosiahla veľký prevádzkový medzník opätovným vstupom do Číny a je na najlepšej ceste byť do 4-6 štvrťrokov od ukončenia akvizície zisková.

V podnikovom segmente – Enterprise Business Group alebo EBG – do ktorého patria servery, úložiská, softvér a služby predávané pod značkou Lenovo ThinkServer aj organizačnou zložkou System x, predaj dosiahol 1,1 miliardy USD. Vo svojom druhom úplnom štvrťroku so System x, segment EBG vygeneroval pozitívny prevádzkový príjem pred zdanením, aj keď štandardný PTI – ktorý zahŕňal nepeňažné účtovné poplatky súvisiace s M&A – bol záporných 45 miliónov USD.

Lenovo pokračovalo ako #3 v segmente serverov x86, pričom jeho značka ThinkServer zameraná na malé a stredné podniky zaznamenala medziročne 49-percentný nárast obratu. EBG zostáva na najlepšej ceste stať sa do roka od ukončenia akvizície podnikom s hodnotou 5 miliárd USD.

Geografický prehľad

Lenovo v Číne dosiahlo vo štvrtom fiškálnom štvrťroku celkový obrat vo výške 3,1miliardy USD, teda medziročne bez zmeny, čo predstavovalo 27 percent celosvetového obratu spoločnosti, pričom prevádzková marža medziročne klesla o 1,1 bodu na 4,4 percenta. Počas štvrtého štvrťroku si Lenovo udržalo svoje vedúce postavenie v segmente PC s 33,6- percentným podielom trhu.

Silná konkurencia na čínskom mobilnom trhu vyvíjala tlak na smartfóny značky Lenovo, ale implementoval sa transformačný plán agresívnej expanzie do internetového modelu vrátane ShenQi, aby sa konkurencia vyostrila.

V ázijsko-pacifickej oblasti celkový obrat spoločnosti Lenovo vo štvrtom štvrťroku dosiahol 1,7 miliardy USD, t.j. 15 percent celosvetového obratu spoločnosti pri prevádzkovej marži 4,6 percenta,  čo predstavuje medziročný nárast o 1,9 percentuálneho bodu, zatiaľ čo podiel PC trhu bol na úrovni 15,7 percent, čo je medziročný nárast o 0,2 bodu.

V rámci regiónu sme zaznamenali silný medziročný rast v dodávkach smartfónov na úrovni 40 percent, čo spôsobila naša investícia do akvizície Motorola. V podnikovom segmente Enterprise spoločnosť využíva odborné skúsenosti a ekosystémy Lenovo, aby sa zrýchlil odbyt System x.

Aj napriek tlakom menových kurzov obrat spoločnosti Lenovo v regióne  Európa/ Stredný východ/ Afrika (EMEA) počas štvrtého fiškálneho štvrťroku zaznamenali trvalý rast a zvýšenú ziskovosť s obratom vyšším o 15 percent, na úrovni 3,0 miliardy USD, pri marži 2,7 percent. Vďaka silným predajom počítačov v severných a južných regiónoch, 240-percentnému rastu dodávok smartfónov a zlepšujúcemu sa podnikovému biznisu, región EMEA priniesol 26 percent celosvetového obratu spoločnosti Lenovo.

Počas tohto štvrťroku malo Lenovo rekordný podiel na trhu počítačov v regióne EMEA vo výške 20,5 percenta, čo je nárast o 4,8 bodu. Lenovo dosiahlo prvé miesto v segmente počítačov v rámci 17 krajín regiónu EMEA.

Za štvrtý fiškálny štvrťrok obrat v Severnej a Južnej Amerike dosiahol 3,6 miliardy USD, čo predstavuje medziročný nárast o 85 percent a to je 32 percent celosvetového obratu spoločnosti, najmä vďaka zahrnutiu spoločností Motorola a System x do výsledkov tohto regiónu.

Región Severnej a Južnej Ameriky za celý rok 214/15 zaznamenal rekordný podiel na trhu PC vo výške 11,7 percent, čo bolo spôsobené najmä dobrými výsledkami v dodávkach v Severnej Amerike.

Lenovo bolo vo štvrtom fiškálnom štvrťroku veľmi blízko k dosiahnutiu tretieho miesta v USA, za číslom 3 zaostalo len o 0,6 percentuálneho bodu. Spoločnosť naďalej podniká kroky na riešenie závažných výziev v Brazílii, čo malo dopad na celkový výkon tohto regiónu.

Scroll To Top
Táto stránka využíva súbory Cookies Chcem vedieť viac.