Home / technológie / mobilné telefóny / Lenovo dosiahlo ziskový druhý štvrťrok finančného roka 2016/17

Lenovo dosiahlo ziskový druhý štvrťrok finančného roka 2016/17

Skupina Lenovo Group dňa 3. novembra 2016 oznámila výsledky za druhý fiškálny štvrťrok ukončený 30. septembra 2016.

Obrat bol vo výške 11.2 miliardy USD, čo je medziročný pokles o 8 percent, avšak 12 percentný nárast oproti prvému fiškálnemu štvrťroku, ktorý bol ukončený 30. júna 2016.

Príjem pred zdanením za druhý štvrťrok bol vo výške 168 miliónov USD, čo je významný obrat oproti strate 842 miliónov USD  za druhý štvrťrok minulého roka.

Podobne aj čistý príjem zaznamenal obrat, keďže strata vo výške 714 miliónov USD z minuloročného druhého štvrťroka sa v tomto roku zmenila na príjem vo výške 157 miliónov USD.

Silný výkon spoločnosti Lenovo prišiel v náročnom období v priemysle, kedy upadali trhy PC aj tabletov a smartfóny i servery zaznamenali len mierny rast.

“Trhové podmienky boli naďalej náročné, ale priniesli sme solídne výsledky. Náš biznis PCSD  si udržal vedenie a silnú ziskovosť, segment Mobile zaznamenal dobrý medzikvartálny nárast objemu a zlepšenie marže a náš Data Center segment sa aktívne zaoberá svojimi problémami a výzvami,”

povedal Yang Yuanqing, predseda predstavenstva a CEO spoločnosti Lenovo.

“Lenovo sme tiež posilnili o niekoľko špičkových mozgov z nášho odvetvia a svoj vedúci tím naďalej posilňujeme. Stále veríme v našu víziu, stratégiu a schopnosť nášho tímu dosahovať nové méty.”

Hrubý zisk za druhý fiškálny štvrťrok vzrástol medziročne o 2 percentá, na 1.6 miliardy USD, s hrubou maržou na úrovni 14.3 percenta. Prevádzkový zisk za druhý štvrťrok bol 215 miliónov USD, pričom v rovnakom čase v minulom roku to bola strata vo výške 784 miliónov USD.

Základné zisky na akciu za tento štvrťrok boli vo výške 1.42 USD centov, resp. 11.01 HK centov. K 30. septembru 2016 bol čistý dlh spoločnosti vo výške 77 miliónov USD. Predstavenstvo spoločnosti Lenovo deklarovalo dočasnú dividendu vo výške 6 HK centov na akciu.

Lenovo taktiež oznámilo vymenovanie troch výkonných vedúcich pracovníkov, ktorí majú podporiť už aj tak silný tím a pokračovať na ceste smerujúcej k vytvoreniu Device + Cloud spoločnosti.

Kirk Skaugen prichádza ako výkonný viceprezident (EVP) a prezident skupiny Data Center Group (DCG) – Kirk predtým pôsobil na pozícii senior viceprezidenta (SVP) skupín Client Computing, Datacenter a Connected Systems v spoločnosti Intel; Laura Quatela prichádza ako riaditeľka právneho úseku (Chief Legal Officer) a SVP z pozícií EVP pre duševné vlastníctvo spoločnosti Alcatel-Lucent a pozície prezidentky a vrchnej právničky spoločnosti Eastman Kodak; a v neposlednom rade  Dr. Yong Rui prichádza ako CTO a SVP z pozície zástupcu generálneho riaditeľa, v rámci ktorej riadil Microsoft Research Asia.

Vďaka týmto zmenám sa Gerry Smith, súčasný výkonný viceprezident DCG, posúva na pozíciu EVP a COO PCSD (PCs & Smart Devices), kde využije svoje znalosti, skúsenosti a úspešné výsledky pri vedení Lenovo globálnych operácií a operácií pre naše kľúčové segmenty – PC a tablety.

Xudong Chen sa presunie zo svojej pozície co-prezidenta a SVP skupiny Mobile Business Group (MBG) v Číne na pozíciu SVP pre Global Services. Počas uplynulých 12 mesiacov Xudong zastabilizoval mobilný segment v Číne a svoje skúsenosti využije na to, aby sme zabezpečili vybudovanie organizácie služieb na svetovej úrovni so zameraním na zákazníka.

Xudonga na jeho MBG pozícii nahradí Gina Qiao, ktorá sa presúva z pozície SVP HR a stane sa co-prezidentkou a SVP pre MBG.

Gina predtým viedla marketing v Číne a mnohé roky pôsobila ako hlavný stratég (Chief Strategy Officer) spoločnosti – toto pracovné pozadie a dobré znalosti o spoločnosti sú ideálnymi zručnosťami, ktoré umožnia dosiahnuť naše ambície na kľúčovom rastovom trhu, akým je Čína. Podrobnejšie informácie o nových ľuďoch na týchto  pozíciách môžete nájsť tu.

Predaj v našej obchodnej skupine PC a Smart zariadení, ktorá zahŕňa PC a tablety, dosiahol sumu 7.8 miliardy USD, čo je medziročne pokles o 8 percent. Príjem pred zdanením bol vo výške 405 miliónov USD, čo je medziročne nárast o 3 percentá.

Marža príjmu pred zdanením medziročne vzrástla o viac ako polovicu bodu, zo 4.6 na 5.2 percenta, čo povzbudili silné marže  v Číne a v Severnej Amerike.

Spoločnosť Lenovo si už 14., po sebe nasledujúci kvartál, udržala celosvetovo prvú priečku, čo sa trhového podielu týka, keďže má trhový podiel na úrovni 21.5 percenta, čo preukazuje podielové zisky vo všetkých geografických oblastiach okrem ázijsko-pacifickej oblasti.

V Severnej Amerike, na trhu, ktorý klesol o 0.7 percenta, spoločnosť Lenovo zaznamenala nárast o 14.7 percenta. Lenovo v druhom fiškálnom štvrťroku vyexpedovalo 14.5 milióna počítačov, čo predstavuje medziročný pokles o 3.2 percenta, pričom tento trh celkovo zaznamenal pokles o 4.8 percenta.

Na trhu tabletov, ktorý medziročne poklesol o 14.7 percenta, sa spoločnosti Lenovo darilo výrazne lepšie ako zvyšku odvetvia, čo zvýraznil pozoruhodný 19 percentný nárast dodávok v Číne.

V našom segmente mobilných technológií Mobile Business Group (MBG), kam patria produkty značky Motorola a mobilné telefóny značky Lenovo, spoločnosť dosiahla za druhý fiškálny štvrťrok predaj v hodnote 2 miliardy USD, čo je medziročný pokles o 12 percent, ale zároveň ide o výrazný 20 percentný nárast v porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom.

Segment MBG vykázal stratu pred zdanením vo výške 156 miliónov USD, so ziskovou maržou pred zdanením vo výške mínus 7.7 percenta, čo je zlepšenie o 4.4 bodu v porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom.

Dodávky produktových radov segmentu MBG v druhom štvrťroku vzrástli o takmer 25 percent v porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom, celkove na 14 miliónov. Lenovo naďalej zvyšovalo dodávky mobilných zariadení v ázijsko-pacifickej oblasti, ako aj v Indii, pričom v Indii vzrástli medziročne o 15 percent.

Dodávky Moto vzrástli takmer o 40 percent od predchádzajúceho štvrťroku vďaka Moto G a úspešnému uvedeniu nových Moto Z a Moto Mods.

V skupine Data Center Group (DCG), ktorá zahŕňa servery, úložiská, softvér a služby, predaj v druhom fiškálnom štvrťroku dosiahol 1.1 miliardy USD, čo je medziročný pokles o osem percent.

Avšak segment DCG zaznamenal v Číne medziročne 7 percentný nárast tržieb a 12 percentný nárast v Latinskej Amerike, ako aj ďalší silný kvartálny nárast svojich globálnych zákaziek vo výške 16 percent. Skupina DCG zaznamenala stratu pred zdanením vo výške 141 miliónov USD, so ziskovou maržou pred zdanením vo výške mínus 13.1 percenta.

Lenovo má pre tento segment cielený realizačný plán:

„posilňujeme svoje terénne schopnosti a zapojenie kanálov, investujeme do školení a reorganizujeme štruktúru predaja, aby sme lepšie spolupracovali s našimi zákazníkmi. Taktiež vytvárame nové partnerstvá v rámci odvetvia a budujeme IT novej generácie, aby sme zlepšili svoju konkurencieschopnosť, tak ako sme to dokázali pri hyperškálovateľnom segmente.“

V Číne konsolidované tržby za druhý fiškálny štvrťrok klesli medziročne o štyri percentá, na 3.2 miliardy USD, resp. 29 percent celosvetových tržieb spoločnosti. Príjem pred zdanením medziročne mierne vzrástol na 158 miliónov USD, pričom marža príjmov pred zdanením vzrástla takmer o jeden celý bod, na 4.9 percenta.

V Ázijsko-pacifickej oblasti v druhom fiškálnom štvrťroku spoločnosť Lenovo zaúčtovala tržby vo výške 1.9 miliardy USD, resp. 17 percent celkových celosvetových tržieb spoločnosti, čo je medziročne pokles o štyri percentá. Zisk pred zdanením klesol na 2 miliardy USD, kým marža príjmu pred zdanením klesla takmer o celý bod, na 0.1 percenta.

V Európe, na Strednom Východe a v Afrike Lenovo zaznamenalo konsolidované tržby v druhom fiškálnom štvrťroku vo výške 2.7 miliardy USD, čo je medziročný pokles o 14 percent, predstavujúc 24 percent celosvetových tržieb spoločnosti. Tento región zaznamenal stratu pred zdanením vo výške 65 miliónov USD a stratovú maržu pred zdanením na úrovni 2.4 percenta.

V Severnej a Južnej Amerike, konsolidované tržby v druhom fiškálnom štvrťroku klesli o 7 percent na 3.4 miliardy USD, resp. predstavovali 30 percent celosvetových tržieb Spoločnosti. Príjem pred zdanením za tento štvrťrok dosiahol 20 miliónov USD, na rozdiel od straty vo výške 73 miliónov USD v minulom roku. Marža príjmu pred zdanením bola na úrovni 0.6 percenta.

Scroll To Top
Táto stránka využíva súbory Cookies Chcem vedieť viac.