Home / technológie / cloud / Čo firma získa využívaním cloudových riešení?

Čo firma získa využívaním cloudových riešení?

Na fungovanie firiem majú veľký vplyv moderné technológie. Dokážu totiž výrazne zmeniť spôsob, ako firma funguje.

Jednou z takýchto technológií, ktorá síce nie je úplne nová, ale stále ju mnohé firmy efektívne nevyužívajú, je cloud, resp. cloud computing. Aké poskytuje firmám výhody?

Nižšie náklady a väčšia flexibilita

Cloud šetrí firmám náklady. Predsa len, netreba riešiť vlastný server a jeho umiestnenie a tiež ľudí, ktorí by ho mali na starosti. A to sme ešte nespomenuli náklady na energie.

Ani zvyšovanie kapacity cloudu nie je tak nákladné ako v prípade vlastného „fyzického“ servera.

Cloud otvára nové možnosti aj pre prácu z domu. Ak firma tento benefit doteraz zamestnancom neposkytovala kvôli nemožnosti dostať sa z domu k dátam potrebným na prácu, s cloudom tento problém odpadá.

To je výhodné aj pre prípadných zamestnancov na služobnej ceste.

Využívanie cloudu je zaujímavé aj pre firmy, ktoré sa snažia byť čo najviac „zelené“.

Ako sme spomenuli v predchádzajúcom bode, celá spoločnosť má odkiaľkoľvek prístup k dokumentom online a tak nemusia na všetko míňať kancelársky papier. A aj tu možno vidieť šetrenie nákladov.

Lepší prehľad, ale čo zabezpečenie?

Opomenúť nesmieme veľmi dôležitú vec, ktorou je lepší prehľad o práci medzi zamestnancami. Všetky dokumenty na cloude sú vždy aktuálne a tak sa nestane, že by rôzni zamestnanci pracovali s rôzne starými dátami.

Na záver treba dodať, že popri všetkých spomenutých (aj ďalších) výhodách cloudu sú tu aj otázky, či dokonca obavy ohľadom bezpečnosti.

Predsa len, kedysi stačilo na likvidáciu dokumentov použiť kus kancelárskej techniky nazývaný skartovačka a nikto sa k nim už nedostal. A čo s údajmi na cloude?

Aj keď je dobré myslieť na všetko, netreba to s obavami preháňať. Prevádzkovatelia cloudových služieb kladú na bezpečnosť často väčší dôraz ako mnohé firmy pri svojich lokálnych dátových centrách. O firemné dáta tak je dobre postarané.

Zdroj obrázka:

Autor: LookerStudio / Shutterstock.com

Scroll To Top
Táto stránka využíva súbory Cookies Chcem vedieť viac.