Home / technológie / Bezpečne a zodpovedne v sklade: ako predísť poškodeniu regálov a zraneniam zamestnancov?

Bezpečne a zodpovedne v sklade: ako predísť poškodeniu regálov a zraneniam zamestnancov?

Ak skladové regálové systému nie sú správne a zodpovedne udržiavané a užívané, môžu sa stať potenciálnym problémom pre každú firmu, spôsobiť veľké nepríjemnosti a nemalé zbytočné náklady.

Preťažené alebo poškodené regálové systémy sa môžu zrútiť a spôsobiť vážne zranenia zamestnancom. Ako majiteľovi, či zodpovednému vedúcemu skladu vám vyplýva povinnosť zabezpečiť, aby boli regálové konštrukcie namotované, používané a udržiavané bezpečne a správne.

Skladové regálové systémy by mali byť dôležitou súčasťou vášho plánu bezpečnosti na pracovisku a preto sme si pre vás pripravili šesť jednoduchých krokov, ktoré môžete vykonať, aby ste predišli poškodeniu regálov a zraneniam na pracovisku.

1. Zabezpečte správny typ strojového zariadenia

Sem patrí napríklad vysokozdvižný vozík, ktorý sa rozhodnete používať v sklade. Či už potrebujete vozík pre úzke uličky alebo vozík s výsuvným vozíkom, pre špecifické potreby vášho skladu musí byť zabezpečený dostatočný priestor na pohybovanie sa vozíka v uličkách, a teda dostatočná šírka uličiek.

Pamätajte, že užšie uličky môžu ušetriť priestor, ale taktiež spôsobiť zníženie produktivity, takže je potrebné zabezpečiť zamestnancom obsluhujúcim vozík dostatočný priestor na pohyb, a to aj v užších uličkách.

2. Dostatočná kvalifikácia vodičov vysokozdvižných vozíkov

Manažment firmy musí mať stopercentnú istotu, že títo vodiči vykonávajú len prácu, na ktorú sú kvalifikovaní. V opačnom prípade by to mohlo spôsobiť v sklade kolízie.

3. Uistite sa, že uličky a priechody sú dostatočne široké na to, aby sa po nich vaši zamestnanci, a strojové zariadenia mohli bezpečne pohybovať a prechádzať nimi

V praxi je pomerne bežné, že do regálov býva narazené, zamestnanci do nich narazia skladovými strojovými zariadeniami, akými je napríklad vyššie spomínaný vysokozdvižný vozík. Hoci to nie je nezvyčajné, takýmto nárazom sa dá predísť a vykonať preventívne opatrenia.

Aby ste predišli poškodeniu a znížili silu nárazu, môžete chrániť stĺpy špeciálnymi chráničmi alebo použiť ochranný materiál okolo regálových systémov, aby ste ich čo najdlhšie zachovali v neporušenom stave.

4. Dobré podmienky pre umiestnenie regálov

Pred použitím regálov a umiestňovaním tovaru do regálov v sklade je potrebné zabezpečiť, aby boli regálové konštrukcie dobre pripevnené k podlahe a aby všetky časti nosných konštrukcií boli k sebe pevne navzájom pripevnené.

5. Pred uložením materiálu alebo tovaru do regálového systému je nevyhnutné zabezpečiť, aby regály boli v dobrom stave

Ak sú regály už poškodené, môžu časom spôsobiť vašej firme alebo skladu problémy. Príliš veľký tlak pôsobiaci na vnútornú stranu nosníkov alebo nerovnomerná hmotnosť môže vytvoriť nerovný povrch a spôsobiť problémy pri ukladaní materiálu na seba.

6. Pri stohovaní paliet a zaťažení na regálovú konštrukciu je potrebné zabezpečiť, aby palety neprekročili maximálnu nosnosť regálového systému

Palety taktiež musia byť umiestnené na nosníky rovnomerne, aby bola váha tovaru rovnomerne rozložená a aby sa predišlo preklopeniu alebo padaniu predmetom. Následne by totiž mohlo dôjsť k ich poškodeniu, alebo môžu tieto padajúce predmety spôsobiť vašim zamestnancom ublíženie na zdraví.

Na záver je potrebné dodať, že ak už došlo k poškodeniu regálov alebo regálovej zostavy, je nevyhnutné vykonať hlásenie škody (aj v prípade úplne minimálneho poškodenia) a na toto poškodenie upozorniť všetkých zamestnancov.

Scroll To Top
Táto stránka využíva súbory Cookies Chcem vedieť viac.