Home / online biznis / Živnosť alebo s.r.o.? Ktorá forma podnikania je výhodnejšia?

Živnosť alebo s.r.o.? Ktorá forma podnikania je výhodnejšia?

Rozhodli ste sa pustiť do vlastného podnikania. Odhodlanie je už na stole a teraz prichádza ten čas na otázku, aká forma podnikania bude pre vás najvýhodnejšia? Budete podnikať ako živnostník alebo je lepšie založiť si vlastnú spoločnosť s ručením obmedzeným, teda s.r.o.?

Obe tieto formy podnikania sú na Slovensku najrozšírenejšie a najobľúbenejšie, v tomto článku si posvietime na ich rozdiely, výhody i nevýhody tak, aby ste vedeli čo najlepšie rozhodnúť a začať budovať svoj sen o vlastnom podnikaní.

Aký je proces zakladania živnosti a aký pri zakladaní eseročky, ako vyzerá administratíva, účtovníctvo, prípadné zmeny, odvody, ako a čím sa ručí a ktorá forma podnikania pôsobí na Slovensku dôveryhodnejšie.

Založenie živnosti a s.r.o.

V zakladaní živnosti a vlastnej eseročky sú markantné rozdiely. Založenie živnosti je spravidla lacnejšie a oveľa jednoduchšie ako zakladanie spoločnosti s ručením obmedzeným. Všetky vaše náklady spočívajú v zaplatení kolku v hodnote 5€ na každú voľnú živnosť.

Pri živnosti nie je potrebné žiadne základné imanie ani finančný vklad. Živnosť si založíte na obvodnom alebo mestskom úrade a dňom, kedy svoju živnosť ohlásite, môžete začať s podnikaním.

Založenie spoločnosti s ručením obmedzeným je náročnejšie ako na čas, tak i na vynaložené finančné prostriedky – je potrebné uhradiť správny poplatok vo výške 331,50€, poplatky za kolky za voľné, viazané a remeselné činnosti a tiež ďalšie poplatky pri overovaní dokumentov u notára alebo na matrike.

Pri zakladaní s.r.o. je potrebný aj minimálny finančný vklad vo výške 5000€. Rýchlejšou formou podnikania s s.r.o. je už odkúpenie existujúcej eseročky. Proces zakladania tejto formy podnikania sa dá zjednodušiť a urýchliť, ak celý proces presuniete na špecializovanú firmu. Ušetríte tak nielen váš čas, ale aj peniaze.

Administratíva a zmeny

Pri živnosti je administratíva veľmi jednoduchá a dokáže si ju sám zabezpečiť aj samotný živnostník. Pri eseročke je to o niečo náročnejšie. Je potrebné viesť si štatistiky, účtovníctvo, starať sa o rôzne doklady, dokumenty, výkazy, evidencie a mnohé ďalšie. Existuje samozrejme možnosť najať si na administratívu externé firmy. Tým ušetríte svoj čas, ale touto skutočnosťou vám vznikajú ďalšie náklady.

Ak chcete vo svojej živnosti vykonať dodatočné zmeny, stačí navštíviť obecný alebo mestský úrad a požiadať o zmenu v osvedčení alebo v živnostenskom oprávnení za poplatok 3€. Pri zmenách v eseročke musíte podať návrh na zmenu na príslušný súd za poplatok 66€. Ak spravíte v návrhu chybu, súd vám ho vráti a celý proces začína odznovu.

Účtovníctvo, odvody a ručenie

Pri živnosti stačí, keď si povediete jednoduché účtovníctvo, s paušálnymi výdavkami nemusíte účtovníctvo viesť vôbec. Pri tejto forme podnikania ste počas prvého roku oslobodení od platenia odvodov do Sociálnej poisťovne, výška odvodov v ďalších rokoch sa ráta podľa vášho zisku. Pri živnosti ručíte za svoje záväzky celým svojím (aj súkromným) majetkom, čo sa radí k obrovskej nevýhode.

Pri eseročke je potrebné viesť podvojné účtovníctvo, ktoré je náročnejšie a zaberá čas. Začiatočníci si na toto účtovníctvo najímajú externé firmy alebo účtovníkov, ktorí sa o tento segment podnikania profesionálne postarajú. Na mieste sú samozrejme ďalšie náklady. Ak ste jediným spoločníkom a konateľom eseročky a nestanovíte si žiadnu odmenu ani mzdu, odvody do Sociálnej poisťovne platiť nemusíte.

Čo sa týka ručenia, eseročka je bezpečnejšia forma podnikania, za svoje záväzky ručíte len do výšky svojho nesplateného vkladu. Na váš súkromný alebo rodinný majetok sa nesiahne, dotknuteľný je len majetok s.r.o..

Eseročka je výhodnejšia pre podnikateľov, ktorí plánujú zamestnávať väčší počet zamestnancov, má vyššie obraty a viac záväzkov ako samostatný živnostník. Živnosť je vhodnejšia pre podnikateľov, ktorí zvládnu pri svojej podnikateľskej činnosti spracovávať vlastnú administratívu, účtovníctvo, a ktorým vyhovujú nižšie poplatky a jednoduchosť pri zakladaní živnosti.

Obrovskou nevýhodou však zostáva ručenie celým svojím majetkom, nevynímajúc súkromné imanie. Podnikatelia s eseročkou sú pri finančných problémoch od tohto rizika uchránení.

Spoločnosť s ručením obmedzeným častokrát pôsobí medzi klientmi dôveryhodnejšie než živnosť, nie je to však podmienkou. Dôležité je, ako vaša firma pracuje, aké si vytvorí meno a reputáciu. Pri výbere formy podnikania je dôležité zvážiť všetky pre a proti a samozrejme prihliadať aj na náklady a aký veľký je podnik, ktorý zakladáte.

Vlastné podnikanie je obrovský krok vo vašom pracovnom i súkromnom živote. Na rozhodovanie o forme podnikania si vyhraďte dostatok času a pri akýchkoľvek nejasnostiach sa neváhajte so svojimi otázkami obrátiť na odborníka.

Scroll To Top
Táto stránka využíva súbory Cookies Chcem vedieť viac.