Home / zaujímavosti / Obľúbenosť manažérskeho online štúdia stále rastie

Obľúbenosť manažérskeho online štúdia stále rastie

Predpovede mnohých odborníkov smerom na aktuálnu situáciu hovorili, že pandémia Covid-19 a následné vojnové udalosti prinesú pokles dopytu rôznych tovarov, služieb a iných činností, ktoré môžeme pokladať za luxus, ktorý si na určité obdobie budeme vedieť odoprieť. Jednou z takýchto položiek bolo aj štúdium nad rámec povinnej školskej dochádzky.

V Cambridge Business School takýto negatívny scenár nepocítili, práve naopak. O štúdium MBA, najmä v jeho online forme vždy bol a je obrovský záujem, o čom svedčí aj postupné dopĺňanie ponuky online MBA programov. V súčasnosti ich táto škola ponúka až 8.

Prečo je aj napriek aktuálnym situáciám o online manažérske štúdium záujem?

V prvom rade je celoživotné učenie sa a štúdium obrovská a cenná investícia do seba samého a benefit, ktorý nám v živote nikto nemôže vziať a na druhej strane kvalitné vzdelanie prináša celoživotné výhody.

Odhliadnuc od nižšej kvality stredných či vysokých škôl v slovenskom školskom systéme, je štúdium MBA na odlišnej úrovni. Manažérske štúdium vám dá pre život omnoho viac ako 5 ročné štúdium na vysokej škole.

Môže za to viacero faktorov, ako napríklad: aplikácia získaných poznatkov priamo do praxe, networking, zaujímavé prednášky, skúsený lektorský tím s niekoľkoročnou praxou, bohatá ponuka programov z ktorých si každý vyberie to, čo ho bude baviť, systém štúdia, ktorý zohľadňuje potreby daného študenta a v neposlednom rade efektivita štúdia.

Jedným z dôvodov prečo obľúbenosť online MBA štúdia rastie je moderný systém štúdia, ktorý napríklad Cambridge Business School ponúka. Metóda e-learning v praxi znamená, že študujete odkiaľkoľvek, kedykoľvek a celé svoje štúdium máte neustále so sebou v telefóne, tablete, či počítači.

Doslova jedným klikom si vaše štúdium ovládate, pripájate sa na lektorské online stretnutia, konzultujete prípadové štúdie a vzdelávate sa od najlepších nielen slovenských, či českých lektorov, ale úspešných ľudí z prostredia biznisu. Nielen tieto atribúty, ale aj bohatý výber online MBA programov od širokého zamerania až po špecifické študijné programy.

Absolventi MBA štúdia na Cambridge Business School si štúdium a jeho uplatnenie v praxi veľmi pochvaľujú, čo dokazujú spokojné referencie, absolventi, ktorí sa rozhodli študovať ďalej v iných programoch, ale aj ľudia, ktorí sa na odporúčanie absolventov prihlásili na štúdium tiež.

Všetkých spája túžba po vzdelaní, lepšom kariérnom uplatnení, či kariérnom povýšení. Toho je štúdium MBA práve na Cambridge Business School zárukou. A to je v aktuálnej situácii je obrovským plusom.

Vyberte si z ponuky online MBA programov aj vy a zaraďte sa tak k spokojným absolventom, ktorí sa zverili do rúk silnému partnerovi na poli postgraduálneho vzdelávania. Viac o ponuke MBA štúdia nájdete na webe cambschool.sk.


  • Zdroj obrázku: Branislav Nenin / Shutterstock.com
Scroll To Top
Táto stránka využíva súbory Cookies Chcem vedieť viac.