Home / technológie / Microsoft podporuje Europe Code Week a učí deti programovať

Microsoft podporuje Europe Code Week a učí deti programovať

Jednou z najdôležitejších výziev pracovného trhu Európskej únie bude riešenie priepasti medzi ponukami práce v odbore moderných technológií a digitálnymi zručnosťami mladých ľudí.

Pracovný trh Únie totiž čelí nedostatku ľudí s digitálnymi zručnosťami. Tie budú do roku 2020 vyžadované u 9 z 10 pracovných pozícií. Vyplýva to z údajov Európskej komisie.

Výučba digitálnych zručností vrátane programovania je jednou z top priorít aj pre spoločnosť Microsoft v Európe. Svojimi aktivitami jedna z najväčších IT spoločností podporuje aj celoeurópsku iniciatívu Európsky kódovací týždeň, ktorý prebieha od 17. do 23. októbra 2016 vo všetkých členských krajinách Únie.

„Podľa prieskumu Grand Coalition for Digital Jobs bude v roku 2020 až 90 % profesií vyžadovať aspoň minimálne znalosti programovania. V rovnakom roku bude v Európe podľa odhadov 756-tisíc neobsadených IT pracovných pozícií,“

uviedla Lenka Čábelová, PR manažérka zo spoločnosti Microsoft pre Českú republiku a Slovensko.

„Medzera medzi ponukou a dopytom je ešte hlbšia v prípade dievčat, keď v súčasnosti len tretinu pracovníkov v oblasti prírodných vied a technológií tvoria ženy. Aktivity, ktoré v rámci Európskeho kódovacieho týždňa organizujeme, rovnako ako iniciatíva samotná, majú posilniť záujem mladých ľudí o kódovanie a zvýšiť tak ich šance na uplatnenie pri voľbe budúceho zamestnania,“

dodala Lenka Čábelová.

Jednou z aktivít spoločnosti Microsoft na Slovensku, ktoré majú za cieľ vzbudiť záujem mladej generácie o programovanie, je tretí ročník súťaže v programovaní Kodu CUP 2016/2017 pre základné školy.

Cieľom súťaže je vytvoriť vlastnú počítačovú hru vo vizuálnom programovacom jazyku od spoločnosti Microsoft Kodu game Lab, ktorý je vytvorený špeciálne pre deti a umožňuje im tak vytvárať hry aj bez hlbších znalosti programovania.

Microsoft chce aj týmto spôsobom prebudiť v deťoch kreativitu, podporiť algoritmické myslenie, rozvíjať ich fantáziu a kriticky myslieť pri vytváraní hier. Školy môžu žiakov prihlásiť do súťaže do konca októbra 2016.

Scroll To Top
Táto stránka využíva súbory Cookies Chcem vedieť viac.