Home / online biznis / eshop / Nový rok zvádza k inováciám aj v oblasti podnikania, kam bude smerovať to vaše?

Nový rok zvádza k inováciám aj v oblasti podnikania, kam bude smerovať to vaše?

Vianočné šialenstvo pominulo, s ním pomaly opadajú aj povianočné výpredaje a vy hľadáte ako zaujať zákazníkov teraz? Stavte na inovatívny prístup a načúvajte zákazníkom. Trendy v podnikaní pre nový rok 2017 sú tu!

Sociálne siete ako nástroj online marketingu

Využitie sociálnych sietí hrá svoju nenahraditeľnú úlohu v online marketingu už niekoľko rokov. Napriek tomu pozitív z nich plynúcich nevyužíva až tretina malých a stredných slovenských podnikateľov. Ide najmä o menších predajcov pôsobiacich v jednej lokalite alebo u remeselníkov.

Naopak služieb tohto online nástroja využívajú veľké nadnárodné spoločnosti či ľudia zaoberajúci sa ručnou výrobou, ktorým sociálne siete slúžia ako jedna z najlepších možností, ako svoje výrobky a produkty prezentovať.

Mnoho podnikateľov tiež svoj profil v minulosti už založilo, nedarí sa im ho však efektívne spravovať. To sa na prvý pohľad môže zdať ako jednoduchá úloha, opak je ale pravdou. Úspešne spravovať profily na sociálnych sieťach si žiada veľa času a je potrebné sa vyvarovať klasickej forme komunikácie, ktorú poznáte z tlačených reklám, z televízie či z rádia.

Ak už získate aktívnu komunitu, je treba ju udržiavať a naďalej rozvíjať. S fanúšikmi sa snažte aktívne komunikovať a nadviazať priateľský dialóg. Naopak sa vyvarujte toho, aby ste pôsobili moc korporátne, strojene a nekomunikujte arogantne. Na sociálnych sieťach môžete tiež testovať, ako na ktoré produkty zákazníci reagujú a podľa toho efektívne meniť ponuku.

Stavte na dizajn

Opakom využívanie online marketingových nástrojov je zameranie sa na dizajn a vybavenie kamenných predajní. S rokom 2017 sa totiž vracia obľuba zakúpiť tovar osobne a s predajcami nadväzovať osobnú komunikáciu. Jedná sa pravdepodobne o reakciu na priehrštie e-shopov a digitalizáciu dnešnej doby.

Oproti minulosti, kedy však bolo hlavným heslom ponúknuť zákazníkom čo najviac tovaru na čo najmenšom priestore, dnes sa kladie cit na vkusné a efektívne zariadenia obchodu. Ponúkané produkty by tak mali v celkovom dizajne pôsobiť harmonicky a nepreplácane.

Podnikatelia preto čím ďalej tým viac využívajú podlahové a pultové displeje, ktoré nenásilne prezentujú ponuku a upútajú zákazníka na prvý pohľad.

„Kým podlahové displeja sú voľne stojace predajné displeje s vystaveným tovarom a slúžia na podporu predaja vybraného tovaru, pultové displeje majú podporovať sezónne výrobky alebo ponúkať skúšobné vzorky zadarmo.“

, Hovorí marketingová riaditeľka špecialistu na POP a POS produkty Paketo.one, Helena Janáčová. Spomínané predajné displeje sú tiež v súlade s ekologickým myslením, ktoré je v súčasnosti jedným zo základných faktorov ovplyvňujúcich prípadnú kúpu.

Štatistiky ukazujú, že podnikatelia, ktorí praktizujú k prírode šetrné postupy a ktorí využívajú prírodné materiály, sú na trhu žiadanejšie.

Scroll To Top
Táto stránka využíva súbory Cookies Chcem vedieť viac.