Home / technológie / Čo sú to DNS servery a ako fungujú?

Čo sú to DNS servery a ako fungujú?

Čo sú to DNS servery a ako fungujú?

Každý majiteľ webovej stránky vie, že dôležitou súčasťou je doménové meno. Nejde však len o obyčajný názov. Skrýva sa za ním oveľa viac ako len chytľavé pomenovanie vášho podnikania. Ide o celý systém DNS serverov a v nasledujúcich riadkoch sa o tom dozviete viac.

DNS servery

DNS concept cell blurred background 3d illustration

Číselné IP adresy sú pre človeka veľmi ťažko zapamätateľné podobne, ako je ťažké zapamätať si väčšie množstvo telefónnych čísel. Preto existujú telefónne zoznamy, v ktorých sú pridelené jednotlivým číslam ich majitelia. Obdobným spôsobom ako telefónny zoznam funguje systém DNS pre IP adresy.

Ako to teda funguje?

V internetovom prostredí má každý server svoju IP adresu, ku ktorej sa používatelia následne pripájajú, napríklad za účelom otvorenia webovej stránky. Aby si používatelia nemuseli pamätať množstvo IP adries serverov, vznikol systém DNS (Domain Name System). Vďaka nemu stačí len zadať do prehliadača názov domény. Vtedy dôjde v DNS k prekladu IP adresy a obsah domény z tejto IP následne prehliadač zobrazí.

Čo sú to DNS servery?

DNS servery sú teda internetovou službou, ktorej úlohou je prekladať názvy domén na IP adresy a opačne. Potreba DNS systému je pochopiteľná. Doménové mená s abecednými názvami sa dajú výrazne jednoduchšie zapamätať ako číselné IP adresy, ktoré v internetovom svete ani iné byť nemôžu.

 

Systém DNS je v skutočnosti akoby vlastná sieť. Ak nevie, ako preložiť určité doménové meno, pýta sa ďalšej siete a tak ďalej dovtedy, kým nie je vrátená správna IP adresa.

Hierarchický doménový strom

Aby sa vyhlo problémom, zaviedla sa istá hierarchia. Názvy domén boli rozdelené na domény jednotlivých úrovní, ktoré sa oddeľujú bodkou a ich celý zápis za sebou tvorí plne kvalifikované meno domény. Jednotlivé úrovne sú číslované pospiatky. Vďaka takejto hierarchii sa zväčšil priestor na tvorbu mien domén. Stačí teda, aby jednotlivé názvy boli unikátne len v rámci danej úrovne. Keďže ku každej doméne stačí mať informáciu o všetkých jej subdoménach ďalšej úrovne, došlo k zjednodušeniu hierarchického usporiadania systému domén. Tak vznikol z jednotlivých úrovní doménový strom.

DNS

The three-dimensional network topology infographics with ip addresses 3d illustration

 

DNS servery delíme na dva základné typy:

  • Primárny DNS server
  • Sekundárny DNS server

 

Pod primárnym DNS serverom rozumieme server obsahujúci a obsluhujúci údaje o danej doméne a pre danú doménu funguje autoritatívne. Odpovede tohto servera sa vždy považujú za platné a aktuálne. Sekundárnym DNS serverom je server, ktorý pre danú doménu vytvára záložný DNS server, a to pravidelným kopírovaním údajov o doménach z primárneho DNS servera.

 

Primárny server upozorňuje sekundárne DNS servery na zmeny záznamov v DNS. Primárny DNS server používa vždy najmenej jeden sekundárny, no môže byť ich aj niekoľko. Rovnako jeden DNS server môže fungovať autoritatívne pre niekoľko domén. Jednej doméne však môže byť autoritatívny len jeden server.

Scroll To Top
Táto stránka využíva súbory Cookies Chcem vedieť viac.