Home / online biznis / Chcete zrušiť spoločnosť? Poradíme vám, ako na to

Chcete zrušiť spoločnosť? Poradíme vám, ako na to

Ak sa chystáte zrušiť spoločnosť, pripravte sa na to, že to nie je celkom jednoduchá úloha a budete si musieť naštudovať mnohé informácie. Na zrušenie s. r. o. môžeme využiť dve možnosti, buď zrušenie s likvidáciou alebo bez nej.

Zrušenie spoločnosti bez likvidácie

Bez likvidácie prechádza vlastníctvo firmy na právneho zástupcu. Spoločnosť môže byť rozdelená, premenená v inú právnu formu alebo môže byť zlúčená s inou spoločnosťou. Dá sa povedať, že zrušenie spoločnosti bez likvidácie patrí k rýchlym a jednoduchým formám zrušenia. Všeobecne platí, že spoločnosť zaniká ku dňu zmazania z obchodného registra.

Spôsoby zrušenia spoločnosti bez likvidácie:

  • Fúzia – uskutočňuje sa formou splynutia alebo zlúčenia. Podľa obchodného zákonníka to znamená, že jedna firma zanikne a jej imanie sa prevedie na inú spoločnosť (napr. novovzniknutú).
  • Rozdelenie – pri rozdelení dochádza k zániku jednej spoločnosti, pričom imanie spoločnosti v zániku prechádza na iné, už existujúce firmy.
  • Zmena právnej formy – pri tomto postupe nedochádza ani k vzniku a ani k zániku spoločnosti. Dochádza k zmene vnútorného usporiadania firmy.
  • Prevod aktív na spoločníka
  • Cezhraničné premiestnenie sídla

Zrušenie spoločnosti  s likvidáciou

Účelom likvidácie je vysporiadať majetok zrušenej právnickej osoby (likvidačnú podstatu), vyrovnať dlhy veriteľom a naložiť s čistým majetkovým zostatkom, ktorý vyplynie z likvidácie podľa zákona.

Cieľom likvidácie je zistiť majetok spoločnosti a zaistiť, aby boli uhradené všetky záväzky voči zamestnancom, štátu, dodávateľom, veriteľom a ďalším. O likvidácii rozhoduje valné združenie, kde sa zvolí likvidátor. Môže ním byť právnická alebo fyzická osoba.

Úloha likvidátora:

  • spracováva účtovnú uzávierku
  • spracováva inventarizáciu majetku
  • musí sa oboznámiť s formálnymi dokumentmi spoločnosti (spoločenská zmluva, zakladateľská listina)
  • podáva správy a informácie veriteľom
  • pripravuje návrh na rozdelenie likvidačného majetku

Zrušenie spoločnosti nie je vôbec jednoduchá záležitosť, a preto je najlepšie obrátiť sa na odborníkov, medzi ktorých patrí aj spoločnosť GAMA Partners s. r. o.

Scroll To Top
Táto stránka využíva súbory Cookies Chcem vedieť viac.