Home / zaujímavosti / Aké zmeny zákonov čakajú firmy v roku 2020?

Aké zmeny zákonov čakajú firmy v roku 2020?

Vláda sa opäť činila a rok 2020 so sebou prinesie novinky a zmeny zákonov. Do života zamestnancov a hlavne zamestnávateľov vstúpi veľa legislatívnych zmien. Zamestnávatelia budú musieť svoje podnikanie a hlavne účtovníctvo týmto zmenám prispôsobiť.

Najviac si však polepšia zamestnanci a drobní podnikatelia. Aké zmeny teda môžeme očakávať?

Zvýšenie minimálnej mzdy

Od 1.1.2020 sa zvýši minimálna mzda zo súčasných 520€ na 580€ v hrubom. Hodinová minimálna mzda sa navýši na 3,333€ / hod. So zvýšením minimálnej mzdy sa však logicky zvýši aj odvodové zaťaženie zamestnávateľa.

Zvýši sa suma preddavkov na povinné zdravotné a sociálne poistenie zamestnancov. Zamestnávateľom teda vzrastie cena práce.

Zamestnanci naopak pocítia nárast čistej minimálnej mzdy, ktorá bude predstavovať sumu cca 470€.

Novela zákona o dani z príjmov

S novým rokom začne platiť aj novela zákona o dani z príjmov. Tá má slúžiť hlavne pre podporu malých podnikateľov.

Štát vytvoril novú kategóriu pre malých podnikateľov a živnostníkov, tzv. mikrodaňovníci. Budú do nej spadať podnikatelia, ktorých príjmy nepresiahnu ročne 49 790€.

Potešia sa aj firmy s ročným obratom menším ako 100 tisíc eur. Daň z príjmu klesne pre tieto firmy z 21% na 15%.

Novela zákona tiež umožňuje umorenie daňových strát v až priebehu 5 rokov. Po novom môžu byť aj premlčané pohľadávky uplatnené ako daňový doklad. A to ak boli premlčané aspoň po dobu jedného dňa.

Pre komplexnejšie vysvetlenie vám to najlepšie objasní daňový poradca. Ak podnikáte, rozhodne by ste ho mali navštíviť.

Novela zákona o DPH

Novela zákona o DPH má zjednodušiť už platné pravidlá v rámci zdaňovania obchodu medzi členskými štátmi. Dôjde teda k doplneniu zákona o DPH upravujúceho cezhraničné dodanie tovaru v rámci EÚ.

Konkrétne ide o zavedenie režimu call-off stock. Je to výnimka, kde sa daň z pridanej hodnoty neplatí, ak však spĺňa príslušné kritéria.

Ďalšie zmeny zákonov

Medzi ďalšie dôležité novely zákonov, ktoré prinesie rok 2020 patria tieto:

1. Úprava rozsahu výdavkov, ktoré sú súčasť základu dane. Za daňový výdavok sa bude po zaplatení považovať aj pokuta či úrok z omeškania.

2. Komunikácia medzi zamestnávateľom a zamestnancom bude výhradne v elektronickej forme. Samozrejme len po vzájomnej dohode.

3. Zvýši sa suma nepeňažného plnenia pre zamestnanca z dôvodu ubytovania zamestnávateľom. A to zo 60 na 100€.

4. Do obchodného registra sa bude zapisovať viac údajov. Účelom je jednoznačná identifikácia podnikateľského subjektu. Taktiež končí zápis živnostníkov do obchodného registra.

5. Zrušenie spoločnosti, ak neuloží účtovnú uzávierku aj po meškaní viac ako 6 mesiacov.

6. Podnikateľské subjekty budú mať možnosť rýchlejšieho odpisu áut s alternatívnym pohonom.

Na záver

Zmien je naozaj veľa a to sme ani nespomenuli úplne všetky. Tieto sú však z pohľadu firiem dôležité. Ak teda nechcete nič riskovať, vedenie účtovníctva by ste mali zveriť do rúk profesionálov. Neznalosť zákona totiž neospravedlňuje a nereagovať na zmeny vás môže vyjsť draho.

Scroll To Top
Táto stránka využíva súbory Cookies Chcem vedieť viac.