Home / technológie / 5G siete sľubujú menej dopravných zápch

5G siete sľubujú menej dopravných zápch

Niet pochýb, že urbanizácia a komplexnosť mestského života bude v najbližších rokoch narastať. Prináša to množstvo problémov ako napríklad dopravné zápchy, dlhé dochádzanie za prácou či zábavou, ale aj negatívne dopady na životné prostredie.

Zmysluplné využitie technológií však môže tento trend aspoň čiastočne zvrátiť. Podľa novembrového vydania štúdie Ericsson Mobility Report majú na pomoc prísť 5G technológie, ktoré tieto problémy dokážu eliminovať.

Husté a všadeprítomné mobilné pokrytie otvára možnosti na zlepšenie situácie a optimalizácii verejnej dopravy, zaisteniu plynulej prevádzky či rýchlejšie reakcie na krízové situácie. Situáciu má zachrániť zber dát v reálnom čase z dopravných prostriedkov.

Tie budú automaticky komunikovať s cestnou infraštruktúrou či autoritami, čím pomôžu zlepšiť plynulosť a bezpečnosť dopravy. Ericsson predpokladá, že sa to okrem vozidiel bude týkať aj cestujúcich a chodcov.

S takýmto vývojom je spojené neustále zvyšovanie nárokov na mobilné siete. Tie budú si budú musieť poradiť s neustále rastúcou dátovou prevádzkou medzi zariadeniami a verejnými službami.

Ericsson sa preto pustil do ambiciózneho projektu Transport Research Lab, do ktorého sa zapojili aj výrobca nákladných áut a autobusov Scania a švédsky Kráľovský technologický inštitút. Jeho primárnym cieľom je otestovať životaschopnosť a funkčnosť 5G sietí v oblasti optimalizácie verejnej dopravy. Účelom je tiež šetrenie prírodných zdrojov a zníženie environmentálneho dopadu dopravy.

Partneri ako príklad uvádzajú testy na švédskej hromadnej doprave. Tie odhalili, že 5G technológie dokážu optimalizovať rozvrh jázd autobusov tak, že dopravné podniky budú môcť znížiť počet autobusov na jedinej trase o 15 %. A to bez toho, aby sa znížila úroveň služieb.

V súčasnej dobe je systém verejnej dopravy neefektívny, neudržateľný a tiež aj relatívne neflexibilný. Niekde to platí viac, inde menej, stále viac miest však začína zavádzať inteligentné dopravné systémy (ITS), ktoré bez prestávky analyzujú dopravnú situáciu a plynulosť premávky.

Okrem toho berú do úvahy aj nadchádzajúce športové či kultúrne akcie, práce na cestách a podobne. Cestujúci a vodiči tak majú v reálnom čase presné informácie o optimálnej alebo najrýchlejšej trase. To pomôže šetriť čas, znižovať náklady, ako aj ekologické zaťaženie.

Dopravné orgány môžu tiež využívať údaje z ITS k aktualizácii dopravného značenia. 5G siete nájdu svoje využitie aj pri koncepte takzvaného balíkovania dopravy. Ide o inovatívne dopravné riešenie, ktoré autá zoraďuje tesne za sebou, pričom centrálne koordinuje brzdenie a zrýchľovanie. Zvýši to plynulosť premávky a uvoľní kapacitu ciest.

Scroll To Top
Táto stránka využíva súbory Cookies Chcem vedieť viac.